Senwes Scenario Februarie / Maart 2015 - Page 6

••• HO OFSTOR I E Wat om te maak MET DROOGTEMIELIES Senwe s Sce nario artikel, is bew wat de us hie ur Sen rdie geskry wes-k f is, w undige as ree s gepub ds nas liseer. ionaal Ween die sa s die e ak en rns va belang n hierin rike in vervat, li gting publis graag eer on weer v s dit ir ons weet d lesers ie Sce . Ons nario is ‘n b en is d êre-bo it ons ekie doel o inligtin m hier g vir u d ie b e skikba toekom ar te s stige g tel vir ebruik ook. R ED. 4 Februarie/Maart 2015 • SENWES Scenario