Senwes Scenario Februarie / Maart 2015 - Page 44

••• HAND E LSN U U S ONTMOET Senwes HULLE LEWER GESPESIALISEERDE LANDBOUKUNDIGE DIENSTE, AAN ALLE BELANGHEBBENDES DEUR PASGEMAAKTE VOLHOUBARE TEGNIESE EN LANDBOU-EKONOMIESE OPLOSSINGS TEN EINDE HUL BESIGHEID TE OPTIMALISEER DEUR RISIKO’S TE VERMINDER EN WINSTE TE MAKSIMEER. BESTUURDER: SENWES LANDBOUDIENSTE JOHAN DU TOIT Johan is die afgelope 12 jaar werksaam by Senwes as Bestuurder Landboudienste. Hy het die Syngenta Landbou-Leierskap program vir senior bestuurders aan die UV Sakeskool, suksesvol voltooi. B.Agric. Ed.; B.Sc. Agric. Hons. (Landboubestuur); MBL 084 586 8780 johan.dutoit@senwes.co.za LANDBOU EKONOMIE Staan boere onder andere by met landbouekonomiese studies, meganisasiebeplannings en bedryfstak-ontledings sowel as interpretasie van finansiële resultate van boerdery eenhede. RAMONDÉ ODENDAAL Landboubestuurder: Noord streek B.Comm Hons. (Finansiële Bestuur), MBP 082 874 8824 ramonde.odendaal@senwes.co.za BOET VAN ZYL Landboubestuurder: Suid streek B.Sc.Agric Hons. (Landboubestuur), MBP 072 260 2202 boet.vanzyl@senwes.co.za PHILIP MEYER Landbou Ekonoom Hons B.Comm Landbou Ekonomie 084 962 5204 philip.meyer@senwes.co.za ONTWIKKELING LANDBOU Hulpbronbeplanning en agronomiese steun, voorsien en fasiliteer opleidingsbehoeftes, onderwerp-spesifieke demonstrasies en werkswinnkels. Werk in vennootskap met Departement van Grondsake en Landelike Ontwikkeling. JULIAS RAMOHLABI Agronomist B.Tech (Agricultural Management) Registered SACNASP: Cert.Sci.Nat 083 314 7579 julias.ramohlabi@senwes.co.za DIEREPRODUKSIE Tegniese steun vir kuddebestuur, reproduksiebestuur, weidingsbestuur, aangeplante weidingsbestuur en wildbestuurpratykriglyne. GEORGE LE ROUX Diereproduksie Spesialis B.Agric. (cum laude): Landboubestuur 0763130831 george.leroux@senwes.co.za 42 Februarie/Maart 2015 • SENWES Scenario