Senwes Scenario Desember 2018 / Januarie 2019 - Page 9

AGRICULTURAL | LANDBOUKUNDIG nodige aksies te neem om kapasiteit te verbeter (bv. presisieboerdery). GEWASBESTUUR Presisieboerdery behels gewasbestuurs- toestelle wat in die land geplaas behoort te word om data te versamel met betrekking tot gewasproduksie, soos temperatuur, neerslag, blaarwaterpotensiaal, voeding­ status, grondvoginhoud en algemene gewasgesondheid. Jy kan dus die ontwik- keling van jou oes en enige afwyking moni­ tor ten einde enige siektes of besmettings wat jou opbrengs negatief kan beïnvloed, effektief te voorkom. MONITERING EN BESTUUR VAN DIERE Daar is IoT sensors wat aan diere op 'n plaas vasgemaak kan word om hul gesondheid en algemene prestasie te monitor. Meting van temperatuur, aktiwiteit en weidingspatrone kan gesondheids- en voedingsinligting oor elke individuele dier verskaf, sowel as kollektiewe inligting oor die hele trop. INFRASTRUKTUUR • Monitor watertenkvlakke by wyse van afstandsbeheer. • Monitor voerbak- en watertoevoervlak- ke, sowel as vloeitempo’s. • Waarneming van aanvulvlakke, tempe­ ratuur en humiditeit, sowel as verrotting en pesbesmetting in graansilo’s. OMVATTENDE (END-TO-END) PLAAS- BESTUURSTELSELS Die sogenaamde plaasproduktiwiteit­ be­stuur­stelsels is 'n meer komplekse be­nadering tot IoT produkte, waar ver- skeie sensors gekombineer word met kragtige paneelbord analitiese vermoëns en ingeboude rekeningkundige/rapporte­ ringsfunksies. Dit bied afstandsbeheerde plaasmoniteringsvermoëns en stel u in staat om die meeste besigheids­aktiwiteite meer vaartbelyn te maak. Voorbeelde van sodanige stelsels is Farmlogs en Cropio. Verwysings: https://easternpeak.com/blog/iot-in-ag- riculture-5-technology-use-cases-for- smart-farming-and-4-challenges-to- consider/ https://easternpeak.com/blog/6-cool-ex- amples-of-internet-of-things-applica- tions-and-how-to-develop-one/ https://commsolid.com/2017/11/03/ nb-iot-for-monitoring-systems-in-silos/ Lees ook: Connecting the World: IoT Ideas for Business 6 Cool Examples of Internet of Things Applications and How to Develop One SENWES SCENARIO | TEGNOLOGIE & INNOVASIE 2018 07