Senwes Scenario Desember 2018 / Januarie 2019 - Page 19

het jy GEHOOR? have you HEARD? G N I W E G ICE S I N T N O E R N K E E R H E T D R R E L FU V T I T O T N L U E D T E S E N G O T I U OSTP P EXPO 2019 29 / 30 JAN 2019 NAMPO PARK 08:00 - 09:00 REGISTRASIE | REGISTRATION Voordeel van die Senwes Integrasiemodel Advantage of the Senwes Integration Model  Paneelbesprekings: Finansies, Insette & Marktoegang Panel discussions: Finances, Input & Market access  Demonstrasies: Heelwerktuie en implemente Demonstrations: Wholegoods and implements  Prystrekkings | Prize draws  Middagete en Vermaak | Lunch and Entertainment Bespreek jou plek aanlyn by www.senwes.co.za/ekspo19 Book your seat online at www.senwes.co.za/expo19