Senwes Scenario Desember 2017 - Maart 2018 - Page 6

•••• H O OFA R TIK E L Senwes-klant ontvang Graan SA-toekenning SENWES KLANT EN GRAAN SA GRAANPRO­ DUSENT VAN DIE JAAR, AC VAN WYK, SÊ DIT GAAN OOR “DIE WAARDE WAT JY TOEVOEG TOT ENIGIETS WAT JY IN DIE LEWE DOEN. MARLON ABRAHAMS E n dit is hoekom ons Senwes gekies het. Senwes bied die beste waarde, of dit op graan- of meganisasiegebied is. Waarde gaan nie net oor geld nie, dit gaan oor kommunikasie, mense, passie en effektiewe besigheidsbeginsels.” AC, wat die toekenning as Graan SA se Graanprodusent van die Jaar ontvang het tydens ’n formele geleentheid op 3 Oktober by die Theatre on the Track in Kyalami, skryf sy sukses daaraan toe dat hy “op die regte plek op die regte tyd was.” Hy is die sewende generasie wat op die plaas Warmhoek naby Bultfontein boer, sedert sy voorsate as be­staans­boere begin het om die grond in 1841 te bewerk. “Soos ek verstaan was ons van die begin af Senwes klante en oor die jare het Senwes bewys dat hy die beter keuse is,” sê AC. AC sê dat alhoewel hy, wat hy noem die “show culture” geniet, is dit nie sy aard om in te skryf vir sulke kompetisies nie. “Ek het die nominasie van Graan SA aanvaar om aan die kompetisie deel te neem omdat ek dink hulle doen goeie werk vir landbou as ’n handelsmerk en vir die beeld van die boer. Daar is goeie energie by Graan SA en ek stem saam met hulle benadering.” AC produseer tans meer as 40 000 ton mielies en vertel dat sy boerdery in ’n saaiboerdery ontwikkel het, “maar my oupa en pa was skaap- en beesboere onder- skeidelik. Mielies was goed vir ons en uit ’n waardeoogpunt was die opbrengs die moeite werd.” “Ek hou van die stelling wat besigheidsman Warren Buffet maak: ‘ontdek jou passie en jy sal nooit ’n dag in jou lewe werk nie’. Ek het van kleins af geweet dat ek wil plant en goed wil laat groei,” sê AC. “Ek is na die VSA om te leer hoe om mi VƖW2FRBFPw&BVƖB2VwFW"&PFW'22W"VFW&Rf&W&FW'&GR2F"w&@fW'6RFR&Vw&7FRvBVF"vVvvVVVWB2FBFBאvVVW"WB"V6RfW'6VFPVGW&RVV֖\:V|:&VBЦ&FRVRFBvW&( Ю( &&VG6&W7GWW"2( &&FV@f"גFR&VwFRV6RvBFR&VwFRW"&W7GWW"v&BFR&VwFR7FRw&BFV*Ч6G6VBWB( vVvVЦvWvr6W( VGWW"v F"V2f"Vv vV( Ф&RvVVWBR&W7F6P2f'6VvW22fwGfr76W'FfBf66WFR6VvW2w&&V&w6Gf6WW"@DU2#r%B#( "4TtU266V&