Senwes Scenario Desember 2017 - Maart 2018 - Page 4

•••• hoofredakteur SA verenig vir produsente DIT HET VERSEKER NIE ONGESIENS VERBY­ GEGAAN NIE, EN WAS DIT NIE WONDERLIK OM TE SIEN HOE MENSE SAAM VERENIG WORD NIE? Interessant, kousbande het eers aan die einde van die 19de eeu ’n gier geword. Dit was omdat langmouhemde in daardie tyd net in een grootte met baie lang moue beskikbaar was. Die kousband het dit moontlik gemaak vir elke persoon om die korrekte lengte van sy mou te kon bepaal. W In die Westerse kultuur is dit die norm om swart te dra ter nage­ dagtenis aan die familielid, vriend of kennis wat oorlede is. Kous- bande het van modegier ook later oorgespoel as deel van ’n rang of as jy deel van ’n spesifieke groep was. aar Maandag soms as ’n blou Maandag bekend staan, was Maandag, 30 Oktober 2017 gekenmerk deur talle Suid- Afrikaners in swart geklee teen die misdaad wat in die land heers. Hordes mense, trekkers, stropers, bakkies en al wat ’n plaasimple- ment is, het die land se paaie beset en dié gesig was aan die orde van die dag as ’n sigbare teken van vreedsame saamstaan. Senwes het ook talle biddae gehou, van hoofkantoor tot by die verskeie handelspunte, om God se leiding te vra tydens hierdie beproewing. En mag dit maar gesê word, dit is omtrent hoog tyd dat Suid-Afrika en die landbousektor saamstaan. Die rede hoekom mense swart gedra het of selfs swart armbande tentoongestel het, het my laat dink aan die geskiedenis van swart dra - eeue gelede het vrouens tot twee jaar lank gerou wanneer hul eggenoot tot sterwe gekom het. Kleurgewys is dit interessant dat pers in die 19de eeu die gebruik is en deur vroue gedra is in die tydperk na swart, en voor hulle weer gewone klere gedra het na die routydperk. Gedurende daardie tyd het twee sintetiese pers kleurmiddels die lig gesien. Saamstaan is goed, maar die reali­ teit is dat harde werk nog voorlê om die situasie te beredder. Voor die breër gemeenskap se veiligheid nie verbeter nie, sal produsente se situasie nie v W&&WFW"R66FPVRvVVV6RfVƖvW vVW22F"R&GW6VFP6RfVƖvVBvVv&BR&VFFWW V'&W'VvW FVâCcBsCCV'&W'VvW$6VvW26GfW'FV6W0&:GFRVvFVâCcBsSP&WGFRVv6VvW26GvW'VVFVpW&6fVFW W&6fVFW$6VvW26VFWvW&W'0&'&2G26&V&FG2vƖR&FV626WG6VR6&'7FV6&fW&R7FWvVFVW2F2w&&&V"V琤GFWw27W6&vVFVW26VvW2w&Ɩ6W&fFVfFV&W&rWG'W2f7FFVV֖Rf67V'6&6P&RW&6W0FVâCcBsScf3CcBsss &RW&6W46VvW26VV 6VvW26'W23W&6F'#SsFVâCcBsG'VvW&GFVâC"3CcV'&W'VvW $TDDUU VBf"FRWvR6VvW066V&vB&fW'6 &'&0FVâCcBs3C&'&46VvW26DU2#r%B#( "4TtU266V&( R&VwFRfFRVBf6VvW266V&v&Bf&&VRvWfvRFR&WƖw2f'FV"rfFRvWBWFWW'7&Vr( FRVV"VVFvWvW"f"R7&VVЦƖVBf"VvRVFFw2GfW'FV6W2&6R'FV2bFWW"VFWvW&W'2R