Senwes Scenario Desember 2016 / Januarie 2017 - Page 54

•••• •••• T O E K O MSF O KUS Selfone transformeer boerdery > VERVOLG VAN BLADSY 51 werk. Sleutel enige onderwerp in en daar sal ’n video wees waaruit jy kan leer. 10. Berekeningstoepassings is ook handig. ‘Convert Polar Bear Farm’ is handig vir die omrekening van eenhede, sowel as ‘Calculator plus Unit Converter’. Beide omreken temperatuur, gewig, lengte, gebied, volume en baie ander metingseenhede. Die lys van toepassings is eindeloos en nuwe toe­ passings word daagliks bygevoeg. Die geheim is om dié te kry wat jou werklik sal help - en die res te ignoreer! Kyk gereeld vir handige toeps; kyk of hulle in Suid-Afrika werk en of hulle in jou bestuurs­plan inpas. Jy sal kunsmisrekenaars, voor­ raadlyste, brandstofjoernale en handelsmerkspesi­ fieke toeps kry, maar hulle is slegs relevant indien hulle jou boerderyaktiwiteite meer effektief kan maak - en net jy kan die oordeel hieroor vel! Kyk Nasie in Gesprek op ‘n nuwe Apple iPad Air 2 Een gelukkige leser kan ’n Apple iPad Air 2 met 32Gig geheue en ingeboude Wifi, asook 2 Gig Data per maand vir 24 maande wen. Hierdie prys se waarde is meer as R10 000. HOE SKRYF EK IN: Al wat lesers moet FVЦFR6'b2FR6WWFVv&B( F( ЦVRR6G&W23#"FR62VƶRFVV*ЦVW"6'bWBVVVW""FPVFvVW2"RV7G&6'vw2fW&FVশv&Bf"VW"ƖwFp"FRWF6RVশWF6W&\:2&W6VFRvV'GV7FRwwr6VvW7&V6ࠣS DU2( b( r( "4TtU266V&