Senwes Scenario Desember 2015 / Januarie 2016 - Page 5

A L L E S E N N O G WAT Pieter & Tshepo T HIS A N D T HAT Oraloor gehoor... Prof Johan Kirsten Head of Department, Agricultural Economics, University of Pretoria “The competition for clients is the big issue for retailers. Consumers want to connect more with the producer.” DIE NUWE SENWES VILLAGE HINTERLAND TAK OP HOOPSTAD KRY SENWES SE TUSSENTYDSE RESULTATE HIER! SENWES AANDEELHOUERS WORD HIERMEE IN KENNIS GESTEL DAT DIE GROEP SE TUSSENTYDSE RESULTATE VAN DIE SENWES WEBTUISTE WWW.SENWES.CO.ZA AFGELAAI KAN WORD. D ie resultate sal ook in Beeld en Landbou Weekblad geplaas word en is op Moneyweb se webtuiste by www.moneyweb.co.za beskikbaar. Soos gebruiklik sal die resultate ook aan aandeelhouers gepos word. Om direk na die tussentydse resultate te gaan, gebruik hierdie skakel http://senwes.co/Interim Resultate2015 of skandeer die QR kode hier langsaan. Johannes Möller President van Agri SA “Probleme en knelpunte is nie uniek aan die land en die landbou nie, maar wanneer die natuur en spesifiek die dierelewe verswelg word deur droogtetoestande soos wat tans in die land ervaar word, raak dit die hart van alle mense aan.” Kobus Pienaar Technical Manager, Farming for the Future, Woolworths “Inherently us as human beings want to be connected to the soil.” Dawie Spies Motiveringspreker “Jy, die produsent, is die aorta van Suid-Afrika.” Kobus Steenekamp Managing Director of Monsanto “We want to make plants available that use water more efficiently. We need to make technologies available that are able to conserve the soil.” Inge Kotze WWF Senior Manager Sustainable Agriculture “Our farm is bigger than just the production unit.” •••