Senwes Scenario Desember 2014 / Januarie 2015 - Page 38

••• Scenario 1 2 3 4 5 6 Huidige situasie Toename in verkoopprys Verlaging in direkte produksiekoste Verlaging in oorhoofse produksiekoste & VFK Toename in opbrengs Kombinasie van 2 & 4 10% 10% 10% 10% 10% 5.5 5.5 5.5 6.05 5.5 Toename/Afname 36 Opbrengs (t/ha) 5.5 Prys(R/t) 1 700 1 870 1 700 1 700 1 700 1 870 Omset (R/ha) 9 350 10 285 9 350 9 350 10 285 10 285 Direkte produksiekoste 7 741 7 741 6 967 7 741 8 211 7 741 Bruto marge(R/ha) 1 609 2 544 2 383 1609 2 074 2 544 Oorhoofse produksiekoste 1 084 1 084 1 084 976 1 084 976 Vreemde faktorkoste(VFK) 1 266 1 266 1 266 1 139 1 266 1 139 Netto vertakking winsmarge (R/ha) (741) 194 33 (506) (276) 429 Bruto winsmarge % 17% 25% 25% 17% 20% 25% Netto winsmarge % (8%) 2% (0%) (5%) (3%) 4% Desember 2014 • SENWES Scenario