Senwes Scenario Augustus/September 2018 - Page 44

LANDBOUKUNDIG Veerkragtigheid ten opsigte van landbou- en watervolhoubaarheid Op pad na 2025 Landbou het ons natuurlike wêreld meer as enigiets anders omvorm. Ten einde voedsel te kan produseer, word groot hoeveelhede water benodig. Indien die tendense in waterver- bruik vir die produksie van voedsel sou voortduur, staar ons ’n toekomstige krisis in die gesig. Dit is nader as wat ons dink.  Deur Yolandi Schoeman Ecological Engineering Institute of Africa S uidelike-Afrika is die tweede streek in die wêreld wat deur ’n uitmergelende watertekort gekon- fronteer word. Daarbenewens word Suid-Afrika as ’n semi-woestynstreek geklassifiseer. Toekomsvoorspellings vir Suid-Afrika sluit in meer wisselvallige weer- patrone en reënval wat meer ongereeld en intens sal voorkom. Daar word voorspel dat Suid-Afrika teen 2025 fisiese watertekorte sal ondervind, en in sekere gevalle selfs ’n gebrek aan water, wat groot druk op land- bou sal plaas om meer effektief te word. Slegs 12% van Suid-Afrika is geskik vir die oesproduksie wat net op reënval staat- maak vir water, en produktiwiteit is afhank- lik van reënval. Besproeiing benodig sowat 63% van die totale waterverbruik in Suid- Afrika en 1,1% van Suid-Afrika se totale grondoppervlakte is onder besproeiing. Landboubesigheid is ’n uitdagende besigheid en word meestal as nie-vol- houbaar geag in sover dit die bewaring van natuurlike hulpbronne aangaan. Meer waterwys, innoverende denke is nodig in landbou om water meer effektief te ge­bruik en te bestuur, om die volhoubaarheid daarvan te bevorder en om te verseker dat landbou oorleef en voorspoedig is tot in die 21ste eeu. Die toepassing van water- besparings- en aanvraagbestuurspraktyke, ten opsigte van beide besproeiingsoespro- 42 SENWES SCENARIO | LENTE 2018 duksie en oesproduksie wat op reënwater aangewese is, sal verseker dat die land- bousektor ’n be­duidende positiewe effek op die beskikbaarheid van water vir ander sektore het. Daar is verskeie aksies wat geneem kan word in die landbousektor, wat die aanbod kan verhoog en die vraag kan verlaag. Ten einde watervoorsiening te verhoog, kan die volgende landboupraktyke toege- pas word:  Verwyder alle uitheemse indringerplan- te en vervang met inheemse, waterslim plante, veral in vleilande;  Bewaar vleilande deur die verwyde­ ring van uitheemse indringerplante en beheerde brande en weiding.  Aanlê van vleilande om landbou- afloop­water te behandel, wat die beskikbaarheid van water vir beide oeste en lewendehawe sal verhoog en wat die gehalte van vars water (soutge- halte en voedingstofverryking) weens landboupraktyke sal verbeter.  Laat ’n bufferstrook van ten minste 30-40 m natuurlike plantegroei tussen bewerkte lande en ’n rivier, en ’n buf- ferstrook van 25-70 m rondom ’n vlei. Die volgende is ook goeie pr 孔)ѕȁݽɐѕ)Ʌ݅ѕȁєٕɱ+$ ԁɽɝ͔ѽݔѕ)ٕɑم݅ѕȁєٕȴ)ȁ݅ѕɡٕɵєٕɡ+$եȁɕɽ)ѕ͕̰ͽ́ɽ݅+e݅ѕɉɥمѽЀ)ɥ5͕ȁЁɕ)хՑݽɐ9)ѥ̰݅ɽ݅ѕх̰ɽ ѥ)ѽх݅ȃe)ɽѕ͕ݕݽɐ+$Iɕȁ݅ѕٕɉե䁑 )ѕЁم]ѕݕ͔+$ 䁽єمԁ݅ѕٽ)݅ѕɉ́ȁ݅ѕٕɉե)єЁєԁمݕɭ)݅ѕٕɉե+$%ѕȁ݅ѕɡɉѥѕ)م݅ɥم)݅ѕȁ݅ȁѱ+$=ݕեمɽѕݕȴ)хд̸ͥ)YՕ݅ѕȁեٽȁم݅ѕȁ)e݅ѕɉɅї )݅Ёѽɥͅݽɐ)Mեɥ唁ѽ̸)=ݥɥԁ̃e)͔ٕ݅)ɕ́խ͕ٽمMեɥ)ѕȁ̀խ͕ѽɥم)ihȁ̃eٽɉم)ѕɥمɽͥ)Ё́ݕȁȁɽѥݔ)݅ѕɉɥɅ孔ȁɕͥ)єѕȁԁȴ)єٕ͕ȁЁ́Ʌ孔)ٕɭɅѥȁɅYɭɅѥ)եѕ́ɥ٥ȁɱݥم)͕ѽȸЁٽՑ)ͥͥ)YȁȁѥeM)͍影