Senwes Scenario Augustus/September 2018 - Page 38

PRODUSENTFOKUS Simon Tefo ’n Uitstekende storie om te vertel Produsent Simon Tefo het ingenieurswese in 2012 vaarwel toegeroep en het nog nie teruggekyk nie. Senwes se verhouding met produsent Simon Tefo strek oor ’n periode van vyf jaar. Die gekwalifiseerde siviele ingenieur het sy kantoorwerk in 2012 opgegee vir die oop veld, toe hy finaal die besluit geneem het om sy passie na te jaag en ’n voltydse kommersiële pro- dusent te word. ’n Besluit wat hy al sedert 2009 oorweeg.  Deur Kefiloe Manthata Senwes Kommunikasie Gegradueerde S imon moes sedertdien baie probleme afweer, maar dit skep die agtergrond vir ’n storie van triomf oor swaarkry en die beloning vir volharding. Sy verhouding met Senwes oor die afgelope vyf jaar het hom gehelp om nuwe grond te breek en sy boerdery ver bo sy verwagting uit te brei. Wanneer mens op sy plaas aan die buitewyke van Randfontein in Gauteng rondstap, is dit soos om deur ’n museum te loop. Aan die een kant van die werf lê baie van sy ou, gebreekte boerderytoe- rusting. Tefo deel staaltjies met ons oor hoe die een of [\[YH\\]KB\[H[YHYZ[X]]YBYY\ۙ[pYH܈YH\KYH[[BpH[[H[[\۝[š] ]Y[X]\[H]\YY\]ܙ\H\\[H[H]\YY\YZYY[\Y\ۂ͂STSTSSH N\YX[[[Y\B[\[\]8'H\HYH\ݙ\'H\ˈ8&[ܚZ\[][H]HHHX\HZ\ݛH\Z] 8'YHY[\^HXHx'HH[YBܛX\ښY[8'\Y[YH]^H]BݙY[XZZ\[XXZ] [Y\HY[\Y]H[YHۚ\[H[8&[\ZX[KY\YBY\]ZYY['B[\[\[]YY[\BY\ZˈHYH[ؘX\\[[˜X[[\HYYHYHZ\[H\ˈ8'\8&[\\ZYYBXY[\[Z[H]HX]X]\[\]8&[ܛ[Y[[XXZ™]\^HHۙ\][]\[HZ]YB[HZ\HXXZ]ۜ[X[YHHZ[H['HYH\YZY]Zۙ[YY[Z]XZH܈YHY[BYX\[Zو][YY\[Z]ZK'Z\YH[X\ZܛZ\™X[ZX[ Z]\Y\Y\[]YYœZ[]YH^H\YZYY]Y˂X\YHYY[HܛZH[Y˸'HB\[]HYYXYZZ]Y[[YH\YX\XX\Y\[Z\Y\›܈HZ\[[\Y][\˂HYY\X[ۙ۝Z[[B\H\HZ[HY[[[ZY[ZZ]HZH[HY[HX[HXYHK8'[\][Z[Y\]\YY\HH[[\H[XYBYY[][H[ܛZKۙ\B[]ܙY[ZY\Z] 'B[[[ۂ\YH]][&Z\ݛB\\HHYBYH\\[HZK