Senwes Scenario Augustus / September 2017 - Page 62

•••• RUBR I E K Antwoorde ís daar! MILANIE VOSLOO ONS STOEI MAAR ALMAL MET ONOPGELOSTE PROBLEME, KRAPPERIGE VERHOUDINGS, BEKOMMERNIS EN ONS EIE ONVOLDOENDE POGINGS OM IETS VAN GOD SE LIEFDE TE LEEF. D ikwels voel ons so tekortskiet-mens wanneer ons werk- lik wysheid nodig het, of wanneer menseraad nie reg- tig meer help nie. Dan sê ons: Net God kan nou help. Nou wonder ek: Waarom probeer ons eers op ons eie om dinge uit te sorteer? Hoekom probeer ons eers self antwoorde kry, soek ons eers raad by ander, ontgin ons eers ons eie hulpbronne en dan... wanneer niks meer help nie, draai ons na ons Vader? Is Hy ons laaste uitweg omdat ons dínk ons kan self? Omdat ons onafhanklikheid ’n ingebore dryf is, of omdat ons tog stil- weg wonder of God – daar bo – regtig belang sal stel en raad sal hê vir my klein mensebehoeftes? Wanneer ons uiteindelik met ons leë hande voor Hom gaan sit, onsself oopstel om Hom te hoor en radeloos voor Hom kniel, dan gebeur daar iets. Dan hoor ons: “Jou gebed is alreeds ver- hoor toe jy begin soek het na antwoorde en tot jou God begin bid het daaroor.” (Daniël 10:12b) Ons kry nie noodwendig dadelik lig op ons vraagstuk nie, verhoudings verander nie on- middellik nie en die werklikhede van ons uitdagings is steeds daar. Maar iets in óns ve [\ۜܙ\Y\ܞHYY\YKp]8&[Y\\Z]ۜ[][[]ۜ›XX\[ۜY\H[H[X]]0HX\YYH\˂]H8$][[][[ZY\\8$YHYH[H[X]X]\وX[ۜYH[YH[YHH]]pH[\[\YKH[Y\ۜ[YH[\[Y\YH]H[ܙH[YKXX\[Y\ۜۜ][[YH[H[ۜ[XYYHY\X\YZ0H\ۜ\\[HX[Y\H]H\ZBY]H YHHX[ۜ[YKYH[H[H[\B[ًX[X\Y[YY8&[Z\܈ۜ[YH]B]HX\\ˈ[Y[Y\ˈY]K0\˂Y\\]H^H]ZZ[ZYH]YHؙY\ݙY[Y\[0Z[[YHH\[ZYH]H\^\[ݙY[XZZ\[XXZ]\p[HY]HHYYY\HHHX[] HYH[ܙ Y\&\Z\KZYKۙ\pH[ ۙ\^H0[YZ]Y] YZKUQT M8(ST[\[•[UPSU\ZYH]K¸&[X\ۙ[XZZH[BX[YHZ[H[8&[[™Yˈ\0[[Y\H[Z\HH[Y\HH\H[B[Z][H\HY[Y\Y]H[Y[ [\[X\YHZ[YHZ[]BHHX\H[\X\HHYHۚ\[H\Y[X[H]HYK]X[]H L HYZY\\œ[[\\YKZ[[YH\šHHH8$[]H[ZYH[H8$[H[܈YH]H[H HH8$›ۙ[[\8$[0H\HY]H8&[Y\]]H]Y\K]HY]\\[Yp\pۈ[]KYHܙ[[[pHY؛Z\[Y[HZ]Z[[YHH\\XZHY[Z\YBH]0pYH[X]HYYHHZKYHYBZܙY\ۙY]Zݙ\H\\YYZBZY\[Z\\Y\[YHZ\[]Y\\ MZ]\ZZ[\Y[MKMHYHZKZ[[YH\¸&[\\[]]\]]\X\ZH[Z\[HYHH][\[\] Y]X\Y\ZHX[Y\ܞHH]YHYH\[Y[[X\\\HXZ[HH[\Y\[X[[HH[ˈH[[]Z[[YHBܙHH\XZY]HY]YZY[\ZYX\][[ۙ\[[\Z\BHZ]Kܞ]\XH[Y[[Y]BY[ [Y][\[[HZ]]\ˈY[[ZYH\\[8&[YH[]X[]  L HYZH[[\\YH]HY[[\Z[T[\[KHX[K[Yۛ[Y\[K\Y\H L ܈ \[X\ M˂[X\\]\Y]H[[Y[\ۙ[Y\[[\XYY[Y[HYK\YHYYH\pB\Y\p\ZYHXZ\H˜[\˘˞KSҕS M8(ST[\[“BBBVBBVB