Senwes Scenario Augustus / September 2017 - Page 4

•••• hoofredakteur Rekords verbeter en om rekord te hou IS DIT NIE WONDERLIK NIE! DIE 2017 MIELIEOES BARS OMTRENT UIT SY NATE. REKORDOESTE IS IN BAIE GEBIEDE AAN DIE ORDE VAN DIE DAG EN SO OOK IN SEKERE SENWES GEBIEDE, WAT OOK SY EIE UNIEKE UITDAGINGS BIED. D it laat my dink aan die woord rekord. Die woord is afkomstig van die ou Franse woord ‘record’ wat om te onthou beteken, asook van die Latynse woord ‘recordari’ waar die ‘cor’ veral na die hart verwys. En dit is presies wat rekords doen, dit skep die vermoë om te onthou. Daar is baie spreekwoorde waarin dié woord gebruik word. Om rekord te hou van iets terwyl ’n rekord ook kan verwys na die beste resultaat wat al ooit behaal is, vir die rekord, van die rekord af en dan ook ons stel die re- kord (aangetekende feite) reg. Dit is duidelik dat die woord rekord verskeie betekenisse het. Met die groot rekordoes is ons Senwes Grainlink span top- fiks vir die inname daarvan en ekstra opbergingskapasiteit word vroegtydig by sekere silo’s geskep. Dit is nou omtrent rekordtyd by Senwes met Hennenman wat die eerste Senwes silo, asook die eerste silo in Suid-Afrika geword 2 om met solarkrag toegerus te word. En dit is die moeite werd om rekord hiervan te neem! Senwes Hoof Uitvoerende Beampte, Francois Strydom, praat in Finansiële Resultate oor die afgelope jaar 2016/2017 jaar se resultate en wys daarop dat Senwes besonder goed gedoen het, veral as dit met die res van die landb W6VF"fW&vVǖv&BFR6VvW27W'2'&VVFRfvVFRFVFRWBFPFR6VvW27W'2&VWBЦff"76RvBVGW76VV7fFRV&:&R6R6vWfBWB6VvW2WVVB'&VVWvRw&BFR2ԶV2W"'Ɨv&BVVvRFRFRf&@fFRVrfFR2ФFVFVwW7GW2&V&G2GVRRV0vW&&BF'f"fW&FPVƖR&RvB2&VVVbWBFB2v"G&VRV0WBBfW&vVWBvB0vVVW"WBRVƖPGRVFB&V&G2bWB0FBVW&FW"vFW'2VV6VBbWB( vW7FRFVf6PffFW'GVƖW2( 0( Ć2vVGVBvB7P'vB6RƖr'&FvW7FVVWB( ФRVBVBFR&V&G0R7BV'&W'VvW $TDDUU Tr4U#r( "4TtU266V&&'&0FVâCcBs3C&'&46VvW26&VFFWW V'&W'VvW FVâCcBsCCV'&W'VvW$6VvW26GfW'FV6W0&:GFRVvFVâCcBsSP&WGFRVv6VvW26GvW'VVFVpW&6fVFW W&6fVFW$6VvW26VFWvW&W'0g&62&&BG26&V&FG2vƖR&F6&'7FVV626WG6VR6&fW&RPg&6F2w&&&V"F6RfgWW&VRw&vRVGFWw27W6&vVFVW26VvW2w&Ɩ7VW2&WF&W26W&fFVWG'W2f7FFVV֖Rf67V'6&6P&RW&6W0FVâCcBsScf3CcBsss &RW&6W46VvW26VV 6VvW26'W23W&6F'#SsFVâCcBsG'VvW&GFVâC"3Cc( R&VwFRfFRVBf6VvW266V&v&Bf&&VRvWfvRFR&WƖw2f'FV"rfFRvWBWFWW'7&Vr( FRVV"VVFvWvW"f"R7&VVЦƖVBf"VvRVFFw2GfW'FV6W2&6R'FV2bFWW"VFWvW&W'2R