Senwes Scenario Augustus / September 2017 - Page 18

•••• NUUS Senwes Grainlink > VERVOLG VAN BLADSY 14 graan na-ure na alternatiewe silo’s om sodoende produsente te akkommodeer by silo’s so na as moontlik aan hulle produksiege- bied. Ons wil dit graag weer bevestig dat betonbuise steeds die veiligste opbergingsmetode is en derhalwe word eers alle beskikbare kapasiteit in ’n spesifieke silo-omgewing benut voordat alternatiewe opber- ging opgerig word. 16 SENWES GRAINLINK MARKTOEGANG Senwes Grainlink wil dan ook ’n verskil maak in die bemarkbaar­ heid van klante se graanpro- dukte en is daar 13 verskillende voorseisoenkontrakte beskikbaar waaruit ’n klant kan kies rakende die verskansing van sy graanbe- markingstrategie. Senwes Grainlink het dan ook Basislink gevestig, wat ’n aanlyn­ platform is en vir kopers van graan die geleentheid gee om op ’n gelyke en deursigtige basis mee te ding om graan by ’n spesifieke silo teen ’n spesifieke premie op ’n bepaalde tyd. Dit bied op sy beurt ook aan die boer die geleentheid om sy graan by 'n spesifieke silo teen 'n spesifieke premie op 'n bepaalde tyd te verkoop. Senwes Graanmakelaars spe- sialiseer in die verhandeling van afgeleide instrumente op die JSE. Dit is om die winsgewendheid van die produsent en eindverbruiker Planter Monitor • Seed per 100m per row, seed population • Hectares worked and much more • Easy to install and maintain • Fertiliser and turning of axles • Can be applied to most planters • Real tough, rust and water resistant te verhoog deur kundige advies en die benutting van toepaslike stra­ tegieë vir alle markomstandighede. Grainlink Marktoegang is die antwoord op volhoubare langter- myn prysbestuur! AGRIREWARDS Senwes wil dan ook sy lojale klante beloon oor die lang termyn en derhalwe is ’n AgriRewards uitgestelde bonusskema begin, wat reeds in werking is: AgriRewards is ’n uitgestelde bonusskema waar Senwes jaarliks ’n groot gedeelte van sy wins aan klante allokeer om hul te beloon vir lojale besigheid gedurende die jaar. Die bonus word in die vorm van kontant uitbetaal in die jaar wat die allokasie uitloop. Alle graanlewerings ontvang by Senwes silo’s, kwalifiseer vir die bonusal- lokasie. Vir navrae, kontak gerus: Pieter Malan, Uitvoerende Bestuurder: Grainlink, by 018 464 7395, Graham Lottering, Bedryfsbestuurder: Silobedryf , by 018 464 7625, Wimpie Bouwer, Bestuurder: Grainlink Marktoegang, by 018 464 7695. Geïntegreerde jaarverslag nou beskikbaar Senwes se geïntegreerde jaar­verslag en verkorte state vir die finansiële jaar geëindig 30 April 2017, is nou op die Senwes webblad beskikbaar by http://senwes.co/Fin2017. Die geouditeerde volle- dige finansiële state is in Engels beskik­b aar by http://senwes.co/ Q̌ M˂[[X[\š[YHܛ\BXX\ZYݙ\YšܞHH[\˂Ԍ M˂X[Y[Y\[[\ؙ[[pBXX]\HHYYB[[pH]H[\BܝHX\\YYXZHHœ[\˘Б[ M˂]\]PTSӂ[]TSӂ\[ۚ]܂܈Z\YY\”YHXYH[]YXB[ L H NL‘^ L H ͌•X˙[XYK˞B[XZ[[[XYK˞B[\Έ[\[XYK˞B(H\XB(HYY(HX\ ^\¸(H[\HۈXX[[ۂ(HX\H[[(H[ [[(H[ [[\