Senwes Scenario Augustus / September 2016 - Page 54

••• NUUS ’N LUGFOTO VAN DIE SENWES HOOFKANTOOR­ GEBOU GEE DIE INDRUK VAN ’N SONKRAGAANLEG. 2 392 SONKRAGPANELE MET ’N 753.48KWP KAPA­ SITEIT IS AANGEBRING OP DIE DAKKE VAN AL DIE SENWES GEBOUE EN DIE MOTORAFDAKKE. Senwes volg sonkragroete D ie projek, wat in Januarie begin is, is deur Solareff voltooi op 6 Junie 2016 toe dit met die bestaande elektrisiteitstelsel geïntegreer is. Projekbestuurder, Johan le Roux, monitor die sonkrag PV en is baie opgewonde oor die resultate tot dusver - ’n besparing van ongeveer 70 000 kWh, wat gelykstaande is aan R117 600 in geldterme, is oor die periode van een maand bespaar. Vir verdere inligting lees die artikel Senwes Hoofkantoor Gaan Groen wat in die April/ Mei uitgawe van Senwes Scenario verskyn het deur die volgende skakel te gebruik: http://bit.ly/ SenwesGreen. In hierdie uitgawe help Solareff jou om so ’n stelsel by jou besighe YH[\[Y[Y\\\HZ[8&[[[pH]BQHHS[Z\]Z]]Y[\Y\ܙ]\ۜ[[H]&[[\ZZX\][Z؜YZوY\\\[Z\]Z]\ܞB[YYH][\\[]Z]و\K][]\H\YZY]Z[‘SSpHԐQST8&TQRQSTԔYܛۙX[[Y\Y\ۙ\[&[[[\YH[8&[ L ]\™Z[HۋY[Z\]Z][L H[YH\YZYH[Z\]Z]B\ZZݙ\Z\\ܜY[YHB[[ Y]8&[۝[X[ [Z[\\ X\Y]X[ܙ ]\ۙHX[YH[Z\]Z]ݛܜY[\]X[H]ܙ]JKp۝H]8&[[[Y\[YB\Y\[]Y]H۝[ZB[Y]Y]\YH[HYۙ[\[KYY\H[[pH[[[œ[8&[ۙ[Z\]Z][܈8&[X\Y\[[Y\HYH X\[YH\YZY8&[[Y[BܙY[ZZ]YH[Z\]Z]]Y[\Y\ܙ]\YH[\YH[H X\8$Y]Y[ܛۙٚHYH[YH[[Y[KLUQT MYH[\ZY] Lۜ[[H HHX\[[ZBHܛ\Z]\[B\Z]\[H^HZY[\ؙ\]\\[[\YH Hܛ\قZ]\[HX[\KX[[Y\XZZ[YH[[pHܘY[\Y\][\\[]Z]]HوX]\YY[Y\X[۝[[ۘ[XX[[ZH[Z\]Z]ݙ\ZZ‚ \YZY\H[\YZYٜXZZ[YHY‚\Zؘ\HZ\YBLL PB[\\YYK \Y\\YYK H\\[\[ \MK \[\[ ]\‚M ۝Z\Y\YY\[Y[܈H8&[\[[X[YH[ZpB]Z]p]\Z\\[H\YZY[[[Z[Hۜ[X]H[B&[ݛZܛY[H[]\ LXX[HH[Z\]Z]ܙZ[[B[YH\Y\HY\[[[\YHX[[\Y˞H\\[Έ[\”[\[‚(ST[\[‚