Senwes Scenario Augustus / September 2016 - Page 53

••• DS. CAREL BOTMA DEEL 3: STRES VAT AAN MY LYF LEES: Psalm 31 en 38 IN HIERDIE UITGAWE KYK ONS MEER SPESIFIEK NA WAT STRES UITEINDE­ LIK MET MY LIGGAAM EN EMOSIES DOEN. EN AS ILLUSTRASIE GEBRUIK ONS PSALMS 31 EN 38. O mdat die Bybel, sover my kennis strek, nêrens spesifiek oor stres praat nie, moet ons hierdie twee Psalms baie versigtig hanteer. Elkeen van hierdie Psalms het ‘n ander vertrekpunt. In Psalm 38 worstel Dawid met God oor die gevolge van sy sonde en in Psalm 31 verkeer Dawid in nood en gebruik hy metaforiese taal wat op die agteruitgang van sy liggaam betrekking het, om daaraan uitdrukking te gee. Wat hierdie Psalms egter wel met mekaar in gemeen het, is die feit dat emosionele pyn en worsteling, om watter rede ookal, uiteindelik fisies neerslag kan vind in sekere simptome wat in die liggaam sigbaar word. “...deur my ellende word my krag geknak en teer my liggaam uit” (Psalm 31:10). Dieselfde gedagte kom ook na vore in Psalm 38:10 “My hart jaag, my krag het ingegee...” Daarom is dit te verstane dat stres, wat ‘n negatiewe emosionele ervaring is, ook in sekere gevalle fisiese gevolge in die menslike liggaam en gedrag kan veroorsaak. Van die algemeenste simptome van stres kan die volgende wees: borskaspyne, sooibrand, slegte spysvertering en ‘n ongemak op die buik, ‘n spastiese kolon, maagsere, hoof- en spierpyne, hartkloppings, hoë bloeddruk, oormatige sweet, ‘n geïrriteerde gemoed, rusteloos­heid, emosionele onstabiliteit, probleme om te konsentreer, ‘n onvermoë om probleme op te los, neutrale emosionele bele­ wings, depressie, veranderde slaap- en eetpatrone, ‘n onvermoë om na werk of oor naweke af te skakel, ‘n algemene gevoel van leegheid, die lewe wat nie meer vir jou sin en betekenis het nie asook SENWES Scenario • AUG/SEP 2016 51 algemene lewensmoeg­ heid. Uiteindelik raak die liggaam se immuniteit aan­getas en raak die mens vatbaar vir ander siektes en sekere tipes kanker, om maar net enkele voorbeelde te noem. In die volgende uitgawe gaan ons fokus op die emosionele impak van stres. VIR KWALITEITVERVAARDIGING van landbou onderdele, bou en herstel van landboutoerusting STROPER-ONDERDELE SLATTERY • AGRITEC • CLAAS • GERRINGHOFF • CLASON • JOHN DEERE PLANTER-ONDERDELE MASSEY FERGUSON • AGRITEC • SAFIM EN JOHN DEERE GRONDBOONMASJIENONDERDELE SLATTERY • LILLISTON • HOBBS • Boute, moere, v-bande en laers • Stilstaande waterpompe vuurvegter pompe en toerusting • YTO Trekker verkope en onderdele S.A.L.M Onderdele BK. Leaskstraat 76, Wolmaransstad, 2630 Posbus 991, Wolmaransstad Telefoon nommer : (018) 5961680 Faks nommer : (018) 5962784 e-pos : salm @telkomsa.net