Senwes Scenario Augustus / September 2016 - Page 44

••• RUBR I E K GRAANMARKVOORUITSIGTE > VERVOLG VAN BLADSY 41 43 jaar. Die La Niña-tipe seisoene het gemiddeld slegs 3,1% laer opbrengste as die langtermyngemid­ deld gerealiseer. Dit beteken dat ’n La Niña-tipe seisoen, soos wat die komende seisoen voorspel word, nie ’n wesenlike effek op die Amerikaanse opbrengste behoort te hê nie en maak dit ook die mark senuweeagtig soos in die geval van Suid-Afrika. PLAASLIK Wisselkoersbeweging Die rand/dollar wisselkoers het redelik versterk sedert Januarie 2016 (Grafiek 4). Die wisselkoers bly egter steeds baie volatiel. Na die uitslag van die Britse referendum het die rand egter baie verswak, soos menige ander ontluikende markte se geldeenhede. Die rand/ dollar het ’n baie groot invloed op die prysvorming van gewasse op Safex en die hartseer is dat die wissel­koersbeweging absoluut onvoorspelbaar is. Dit maak die neem van bemarkingsbesluite baie moeilik. Witmielies en geelmielies Die Suid-Afrikaanse mielie-oes, weet ons, is klein en aansienlike hoeveelhede wit- en geelmielies sal ingevoer moet word. Die ryp het vanjaar baie laat gekom en daar is steeds mielielande teen die einde van Junie waar die gras steeds groen vertoon. Die wegbly van die ryp het tot gevolg gehad dat heelwat mielies, veral in die westelike gedeelte van die somersaaigebied, nog verder kon ontwikkel en sal dit nie verrassend wees as die NOK met die volgende oesskatting die mielie-oes verder verhoog nie. Op hierdie stadium vorm ons wit- en geelmielies op ’n invoer­ afgeleide prysvlak en speel die verandering in die rand/dollar en 42 AUG/SEP 2016 Grafiek 6. Afgeleide in- en uitvoerpariteite viri witmielies (USA mielies) SafexRandfontein gebaseer. Amerikaanse mielieprys ’n groot rol in die prysvormingsproses (Grafiek 5). Grafiek 6 dui die historiese en die toekomstige prysbeweging van die berekende invoerpariteit en uitvoerpariteit asook die Safexprysbeweging van witmielies aan. Op hierdie stadium verhandel witmielies effens hoër as die bere­ kende invoerpariteit. Die mark verdiskonteer reeds ’n groot witmielie-oes en is die Safex prys van die nuwe seisoen mielies heelwat laer as die huidige sei­soen witmielies. Dié tendens gaan waarskyn­lik voortduur totdat nuwe fundamentele nuus rakende die nuwe seisoen se oes bekend raak. Oliesadekompleks Sonneblom en sojabone Daar moet sonneblom en sojabone hierdie bemarkingsjaar ingevoer word. Die pryse van die twee kommoditeite vorm dus op ’n vlak van die invoerafgeleide prys va )ɽݕѕє)ٱمɽ)ѕє́́ɑ)хմɕ͔)م݅)ͭȁ́եѕݽɐ)եɕ)́مݔ͕ͽͽͽ́Ʌѥ)ȁͽ́مم(+M9]LMɥ()]͕͉ݕ)́مѕє)եѕЃeɽЁ)ٽɵɽ͕́Ё )ݔԁݽɐ)=AM=55%98Y=1QI--%9)ٕɹєMեɥ͔)Ʌ͔͔ͅٽɴ)eٽɅͥ́)Mեɥ́ٽم)ɽє݅Ё͕ͽ)مȁ̰مѕєͅ)Ёٽȸ)ͥՅͥ݅ͭͅ幱)ٽёȁѽёЁȁȁ͕ɡȁ ѥٽɑɥ)ѽ͔ٽեͥє)٥ȁݔ͕ͽ̸Ё)٥ȁ͕ɔ͔݅ѽЁՅɥ(܁ٽёȸḾ́ݕ)Mեɥ͔ͥՅͥمe)ٽͥՅͥѽЃeեٽͥՇ )ٕͥɅȸЁݕ͕ٱمe)ѕЁ%مم)ݥѵ́́ɕٽɥѕЁٕȁHЀ܁ȁѽ)ѕ唁مͭ嘁مѥ)ɕեٽɥѕ)́HȀȁȁѽٕͭ)́HȀԁȁѽЁ́)ѕ͉ͧݕ)ɭͩȸ͕́Ё)Mݕ́ɅɅٕɭ坕)䁉̃eɭ)((0