Senwes Scenario Augustus / September 2016 - Page 17

Senwes noteer N UUS ••• op ZAR X DIE SENWES GROEP (SEN­ WES EN SY HOUERMAATS­ KAPPY, SENWESBEL BEP­ ERK, (GESAMENTLIK DIE “MAATSKAPPYE”)), HET OP 20 JULIE AANGEKONDIG DAT HULLE HUL OOR-DIETOONBANK VERHANDE­ LINGSMEGANISME (“OTC”) NA ‘N GELISENSIEERDE OMGEWING BY ZAR X SAL MIGREER, SOOS VEREIS IN TERME VAN DIE WET OP FINANSIËLE MARKTE, 2012 (“FMA”). S enwes het sedert 2006 ’n Oor-die-Toonbank Verhandelingsplatform (“OTC”) gevestig as Gemagtigde Finansiële Diensverskaffer (soos bepaal deur die FAIS wetgewing) vir die verhandeling van die aandele van beide Maatskappye. Toe die Wet op Finansiële Markte (FMA) in 2013 gepromulgeer is, was daar onsekerheid oor die bepalings en die toepassing daarvan op OTC’s en is met die FSB geskakel om duidelikheid te verskaf. Die FSB het tydelike vrystelling van die FMA-bepalings aan die Maatskappye verleen in Augustus 2013, op voorwaarde dat daar steeds aan FAIS-wetgewing voldoen word, in afwagting van ’n duidelike rigtinggewing van die FSB in terme van die FMA. Daaropvolgend in Mei 2014, het die Finansiële Dienste Raad (FSB) ’n konsep riglyn in terme van die Wet of Finansiële Dienste uitgereik, wat aangedui het dat alle “selfregulerende” OTC’s, soos die Senwes verhandelingskamer, aansoek moet doen vir ’n lisensie tensy dit ’n ‘enkeltoonbankbeurs’ is. Hierdie riglyn is daarna opgeklaar en die FSB het ’n 2de finale riglyn aan OTC’s uitgereik, gedateer 11 Julie 2014, wat duidelik bepaal het dat die maatskappye moet aansoek doen om as ’n beurs gelisensieer te word óf dat hulle moet migreer na ’n gelisensieerde verskaffer. Die FSB het dit duidelik gemaak dat alle beurse wat aandele verhandel (met die ‘publiek’) onder die FMA gereguleer moet word. Na die voorwaardelike goedkeuring van ZAR X as ’n gelisensieerde beurs, het die direksies van die Maatskappye besluit dat die Maatskappye die aandeelverhandeling van die groep na hierdie beurs sal migreer, effektief vanaf 30 September 2016, onderhewig aan die toekenning van ZAR X se finale beurslisensie. Aandeelhouers sal voorsien word van ’n volledige noteringskennisgewing gedurende September wat die prosedures en struktuur van hierdie nuwe verhandelingsplatform sal verduidelik. ZAR X akkommodeer lae risiko aandeelverhandeling in ’n gereguleerde omgewing. Senwes sal steeds as oordragsekretaris en hoofmakelaar vir hierdie beurs optree, wat ondersteun word deur STRATE en Computershare. Die totale proses is elektronies en word binne ’n gedematerialiseerde omgewing bedryf. “Ons is baie opgewonde om deel te wees van ’n proses om nuwe grond te breek saam met ZAR X en sy nuwe inisiatiewe,” het Senwes se Hoof Uitvoerende Beampte, Francois Strydom gesê. Die ZAR X span en sy stigters het uitgebreide ondervinding met betrekking tot verhandelingsplatforms en ons is gemaklik dat ons aandeelhouers steeds beleggerbeskerming sal geniet terwyl hulle verhandeling doen op ’n platform binne die jurisdiksie van die FMA, soos bedoel deur die FSB. Etienne Nel, Hoof Uitvoerende Beampte en medestigter van ZAR X, het die volgende opmerking gemaak: “Die Senwes groep demonstreer weereens waarom hulle die leier in die agri-besigheidsomgewing is deur op ZAR X te noteer en ons is baie ingenome daarmee dat hulle besluit het om dit te doen.” Aandeelhouers moet ook kennis neem dat vir doeleindes van die migrasieproses, die groep se aandeleregisters gesluit sal wees en dat geen oordragte gedoen sal word gedurende die periode 1 September tot 30 September 2016, ten einde ’n gladde oorgang na die gelisensieerde omgewing te verseker. Amptelike kennisgewing daarvan sal binnekort gedoen word. Navrae kan gerig word aan die Groep Maatskappysekretaris en Hoofregsadviseur, Elmarie Joynt by elmarie.joynt@senwes.co.za of telefoon nr. (018) 464 7104. SENWES Scenario • AUG/SEP 2016 15