Senwes Scenario Augustus / September 2016 - Page 11

A R E A F O K US ••• Die Potchefstroom silo bestaan uit 13 buise. Die ou silo is reeds in 1972 gebou en die nuwe deel in 1986. Potchefstroom silo glo in uitmuntende diens! Hier is Peter King (Silo­ be­s tuurder), Johannes Koloane (Aflos­h ulpsilo­ bestuurder), Chris Kgopelelo, Johannes Morakanele en Edwin Monchusi (Algemene Werkers) asook Lebohang Tsiu (Junior Assistent). nale wedstryde asook ’n kriekettoets al daar gespeel is, huis­ves Senwes Park ook Aardklop, Sta­ dium Golf, Stadium Bowls, Carols by Candlelight en vele meer. In September vanjaar sal die Potch Vegas Studentefees asook Dinner at the Pitch daar aangebied word. Die stad staan ook nie verniet as die sportmekka bekend nie, met die Fanie du Toit sportterrein, atlete van wêreldgehalte wat daar oefen asook Olënpark, die tuiste van Luiperds Rugby. Om alles te kroon is die Pukke ook tans die Varsity rugbykampioene. HINTERLAND SENWES VILLAGE Die takbestuurder by Hinterland Potchefstroom, Hennie Groene­ wald, is al die afgelope 41 jaar werksaam by die maatskappy. Vir die grootste deel van die afgelope vier dekades was hy takbestuurder by talle takke voordat hy die afgelope twee jaar as takbestuurder by Potchefstroom aangesluit het. Hennie is in beheer van 60 personeellede by Potchefstroom. Hy vertel trots: “My personeel is ou hande in hierdie bedryf en verskaf persoonlike diens.” TAKGESKIEDENIS Die tak het al jare gelede wortel geskiet waar dit tans staan en was vir jare eers oorkant die pad geleë. Die ou gebou is op 14 Augustus 2002 verkoop en vir die afgelope 14 jaar is die tak op die huidige perseel in die stad. Wat die vulstasie op die hoek by Potchefstroom uniek maak, is dat daar 24 uur per dag diens is - een van slegs drie takke wat dié diens verskaf, met Bloemfontein en Wesselsbron die ander twee. Die gebied is Senweswêreld met omliggende takke by Ventersdorp, Klerksdorp, Parys, Oberholzer asook Viljoenskroon. POTCH SILO Peter King is die silobestuurder by Potc YH[ˈYH KZ\YBY] MY[ژ\HH[\ZYB[Y YH[[XpB]\Y\H\Y\H\B[X\HHۜZ][[[XY N[X\YH[X\\]\YH[ؙ\]\\HYBK]\\[]BY[[Y[ؙ\]\\[]\H[\\Y][]Y[[ٛ[ [\K[YB[X[H [[\ܝ\Kٙ[[[[H Y\۝Z[H[[H[XYH Y[JBYH[\Y\ܜ]\[YܚBYK[YBY] SQRQHSQBS X\\ LZ\HHYH[ˈYBH[\[ NM̈XH8$ ܛ[؝Z\H[\[ 0 ۈ[0 ۈ[\ Z[[BZ\H[ p L ۈ[˂YH]H[&\\[ NN pBH8$ H[؝Z\H[\[ L ۈ[0 L ۈ[˂QԒHQBܜ]\[YܚHYK[YHY] \[][H]YH]Y[X[\\˂\[H[YHXYY\ٜXZZY]ZY[Y\ۛXKژXۙK\ܚ[[ܙ[K&[\\ܝYܙY\ MH]\[HX[XYY[[[X\ L\[X\X\X\Y\[ۙ[H\\ܝ]Z[[H[\ܝܝB[Y[[ܙ Z]YH[Y[ZYܙۙBY[\Y\X\YYH[HYBYHY[[[H\T“QH LYHZؙ\]\\[YK[YBܛ[][ ST[\[8(UQT MB