Senwes Scenario Augustus / September 2015 - Page 50

BigDoor21503 Finansiering gebou vir jou Termes en voorwaardes geld. John Deere Financial word ondersteun deur Absa Bank – QOLGYDQGLH%DUFOD\V*URHSş QJHPDJWLJGHƟQDQVL­OHGLHQVWHYHUVNDIIHUHQJHUHJLVWUHHUGHNUHGLHWYHUVNDIIHU www.Deere.com