Senwes Scenario Augustus / September 2015 - Page 41

HA N D E L SN UUS Delmas Vereeniging KOPPIES KOPPIE Chantelle Klemp (Verkryger) 083 301 7575 Bethlehem ••• DIE AFGELOPE TYD WAS DAAR ‘N PAAR SKUIWE BY SENWES GRAINLINK IN DIE DRIE GRAANVERKRYGINGSGEBIEDE. PRODUSENTE KAN VERSEKER WEES DAT ELKE GRAANVERKRYGER HOOGS GEKWALIFISEERD IS EN OOR DIE NODIGE VAARDIGHEDE EN KENNIS BESKIK. KLANTE WORD HIERMEE HARTLIK UITGENOOI OM DIE NUWE VERKRYGERS IN HULLE ONDERSKEIE AREAS TE KON R˂