Senwes Scenario Augustus / September 2015 - Page 29

uppe marketing A11824/SS Met DEKALB®-saad as deel van jou boerdery, sorg jy vandag reeds vir die dag van môre, omdat jy weet, met DEKALB® plant jy sukses. Ons tegnologie en navorsing gerugsteun deur spanwerk en professionele advies dra by tot jou volgehoue sukses, nie net vandag nie, maar ook in die toekoms. Monsanto tel: 011 790-8200 | www.monsanto.co.za Kontak gerus ons kliëntediens by: 011 790-8200 of customercare.sa@monsanto.com DEKALB® en Monsanto is geregistreerde handelsname van Monsanto Technology LLC. Monsanto Suid-Afrika (Edms) Bpk, Posbus 69933, Bryanston, 2021. U SUKSES PLANT JO ®