Senwes Scenario April / Mei 2019 - Page 76

Kry jou plaastoerusting aanlyn Gekoppelde toerusting, gekoppelde insigte en John Deere Connected Support™ – koppel jou aan jou winslyn. J ohn Deere Precision Ag-toerusting kan nou gefi nansier word met ‘n deposito van so laag as 0%, terugbetaalbaar oor 36 maande.* Finansiering gebou vir jou *Bepalings en voorwaardes geld (beskikbaar by www.deere.com/sub-saharan/en). Onderhewig aan kredietgoedkeuring en die fi nansieringsbank se bepalings en voorwaardes. John Deere Financial word ondersteun deur Absa, ‘n gemagtigde fi nansiëlediensteverskaffer en geregistreerde kredietverskaffer. Reg Nr NCRCP7. www.deere.com/sub-saharan/en | africa@johndeere.com | Kliëntediens: 080 098 3821 Volg ons op Facebook, Twitter en YouTube