Senwes Scenario April / Mei 2019 - Page 75

Herdefinieer kunsmis met ons verbeterde grondoplossing . O TM Wortel RB ET E RDE ND Kynoch VE O PLO SS IN Organiese materiaal Lug KYNOCH (15) Wortelhaar Kleideeltjie GRONDOPLOSSING By Kynoch glo ons deur verskillende roumateriale te kombineer, die grondoplossing sodanig bestuur kan word dat die plantbeskikbare voedingstowwe in die grondoplossing verhoog kan word juis wanneer dit die meeste saak maak. Deur die grondoplossing te bestuur, kan die opname van voedingstowwe verbeter word wat verbeterde opbrengste, gehalte en winsgewendheid tot gevolg kan hê. Kynoch – verbeterde doeltreff endheid deur innovasie. 011 317 2000 | info@kynoch.co.za | www.kynoch.co.za Farmisco (Edms) Bpk. h/a Kynoch Kunsmis Reg. nr. 2009/0092541/07