Senwes Scenario April / Mei 2019 - Page 55

EER DIE TEGN I sin BE Ek OG L O s u l sk ie DIE A N ‘N S T E R EL V K LIS DE MA OR TI VO os ‘N AD EK E J D OU E S D I E V O TER K S N I D IG G STE N E I E B A L B ® - S A we o Acceleron ® – die saadbehandelingspakket wat help om die prestasiepotensiaal van die DEKALB ® -saad wat jy plant van meet af aan te vergroot. Deur jou saad vroeg in die seisoen teen ‘n verskeidenheid van nematodes, insekte en grondgedraagde siektes te beskerm, optimaliseer Acceleron ® vroeg in die seisoen reeds plantestand, eenvormigheid en groeikragtigheid vir verhoogde opbrengspotensiaal. Acceleron ® die eksklusiewe saadbehandelingspakket. Voordelig vanaf dag een. ES OU SUKS PLANT J DEKALB ® en Acceleron ® is geregistreerde handelsname van Monsanto Technology LLC. Monsanto Suid-Afrika (Edms) Bpk, Posbus 69933, Bryanston, 2021