Senwes Scenario April / Mei 2019 - Page 23

STEWIGE PRESTASIE VAN PLANT TOT OES PANNAR PANNAR se witmieliepakket is wyd aangepas en stabiel oor omgewings en seisoene. Die stewige prestasie van ons witbasters ondersteun produktiwiteit, verminder risiko en optimaliseer winsgewendheid. Die professionele advies van ons verkoopspan, verseker dat u die maksimum opbrengs uit elke sak verkry. ONS WITMIELIEBASTERS Gro Gr G ro r oeis o e eis ei is i s e ei eis is i soen s o oen oe e en n k kla kl l la a s Ul lt U Ult l t rav r ra av a v in i nn inn n n ig i g P A PAN PA AN N 3 3A A - -17 -1 1 177 3 P A PAN PA AN N 3R 3 R -5 - -57 5 7 3R 573R 57 3 R Vin V in n nig nnig n ig i g P AN PAN PA A N 4 4A A A-11 - -1 1 11 1 1 -11 P PA PAN AN A N 4B 4 B -31 -3 3 31 1 1 1B B P PA PAN AN A N 4 4R R -51 -5 5 51 1 1R 1 R P A PA PAN AN N 4 4R R R-71 -71 7 11BR 71 1 1 1BR 1B BR B R Me ed Med M e d i iu ium u um m - -v -vi v i inni vi nni nn n n i g ni BG B G 528 5 28 52 2 8 5 B G 5685R BG 5 568 56 6 8 5R 68 5 R PA P PAN AN A N 5 5B B -48 -4 4 48 8 5 5B B P AN PA PAN A N 5 5R R R-78 - 7 78 8 5 5BR -7 -78 5B BR B R P PAN PA A N 5 5A AN A -2 -29 2 9 1 29 P A PAN PA AN N 5B 5 B -49 - -4 49 4 9 1B 1 B P PA PAN A N 5 5R AN R - -5 -59 5 59 9 1R 1 R P PA PAN AN A N 5R-79 5 R -79 5R - -7 79 7 9 1 1BR 1B B R BR PA P PAN A N 5R-89 AN 5 5R R - -89 -8 89 8 9 1BR 1 BR 1B B R M ed Me Med e d iu i ium um u m P PA PAN AN A N 6Q 6 Q -86 -8 865B 8 6 5 5BR 86 5B BR B R In die droëland-oostelike streek vorm die PAN 3A-173 en PAN 4A-111 platforms die ruggraat van die PANNAR pakket. In die westelikegebiede is die PAN 5R-791BR, PAN 5R-891BR en PAN 5R-785BR platforms, die kern van die pakket. Onder besproeiing is die PAN 3A-173 platform die eerste keuse. ® Registered trademarks of PANNAR SEED (PTY) LTD © 2019 PANNAR SEED (PTY) LTD 2019/WMAIZE/A/01 Saam boer ons vir die toekoms ™ infoserve@pannar.co.za www.pannar.com TM T M