Senwes Scenario April / Mei 2019 - Page 20

NUUS Silobouprogramme deur die jare  Deur Senwes Scenario Span VOOR 1930 B-silo’s in Arlington, Bothaville, Heilbron, Klerksdorp, Makokskraal, Potchefstroom (slegs die beton silo's is nog staande), Ventersdorp en Viljoenskroon silo 200. Van die is Arlington, Heilbron, Makokskraal en Ventersdorp nog in bedryf. 1960’s Bultfontein (1964), Kroonstad en Theunissen (1965), Bothaville 221 en Wesselsbron 234 (1966), Wesselsbron 235 en Makokskraal (1967), Bothaville 222 en Hartswater (1968), Vierfontein, Groenebloem en Viljoenskroon 232 (1969). 1970’s Bloemfontein, Melliodora en Ventersdorp (1970), Hartbeesfontein silo, Losdoorns, Odendaalsrus en Rooiwal (1971), Heuningspruit, Potchefstroom, Raathsvlei, Schoonspruit, Tierfontein en Winburg (1972), Arlington, Jan Kempdorp, Mirage, Schuttesdraai en Werda (1973), Brandfort en Enselspruit (1974), Attie, Oberholzer, 18 SENWES SCENARIO | HERFS 2019 Viljoenskroon 266 en Wesselsbron 234 (1975) en Bothaville 221, Hennenman en Koppies (1976), Melliodora, Mooigeleë, Petrusburg, Welgeleë en Wolwehoek (1977), Bothaville 222, Buckingham, Geneva, Hartbeesfontein, Magogong en Protespan (1978), De Brug, Hennenman en Winburg (1979). 1980’s Kroonstad, Makokskraal en Werda (1980), Brandfort, Groenebloem Losdoorns, Odendaalsrus, Regina, Schoonspruit, Steynsrus, Theunissen, Vierfontein, Weiveld, Viljoenskroon en Wesselsbron 277 (1981), Dewetsdorp, Heuningspruit, Hoogte, Middelvlei, Mirage, Schuttesdraai en Tierfontein (1982), Enselspruit, Rooiwal en Ventersdorp (1983), Allanridge, Ventersdorp A, Vredefort en Werda (1984), Gottenburg (1985), Potchefstroom (1986) en Van Tonder (1987). NA 1990 Koffiefontein (1997). * Uitbreidings by silos in donkerskrif. Makokskraal