Senwes Scenario April / Mei 2018 - Page 7

LANDBOUKUNDIG ook op die volgende seisoen. Die omvang van tegnologiese ontwik- keling, inligting en verstellings is omvang­ ryk en vereis spe­sialisaandag. BRONNE Back to Basics in the Combine, September, 22 2017 by Chad Swindoll, AGLEADER, Best Management Practices, Chapter 37, SDSU Extension, Corn Harvesting losses, Technical Bulletin Issue 307, November 2016. LG Seeds, Corn Production Handbook, Kansas State University Extension, September 2007 Don’t Leave Yield Behind in the Field, AUGUST 26, 2011, Dan Anderson, Tips for Efficiently Harvesting Corn, July 20, 2016, Kansas State University Extension, Yield Loss at Harvest, October 13, 2015, Laura Johnston, CCA-ON, Maizex Seeds. Effektief stroop het nie net ’n onmiddellike finansiële impak op die wins nie, maar ook op die volgende seisoen. SENWES SCENARIO | HERFS 2018 05