Senwes Scenario April / Mei 2018 - Page 63

EER DIE TEGN Eks I k ie s lu Acceleron ® – die saadbehandelingspakket wat help om die prestasiepotensiaal van die saad wat jy plant van meet af aan te vergroot. Deur jou saad vroeg in die seisoen teen ‘n verskeidenheid van nematodes, insekte en grond- en saadgedraagde siektes te beskerm, optimaliseer Acceleron ® vroeg in die seisoen reeds plantstand, eenvormigheid en groeikragtigheid vir verhoogde opbrengspotensiaal. OG L O BE LIS IN A N ‘N S T E R EL V K MA DE TI VO os ‘N AD EK OR E J D OU D I E V O TER K S N I D IG G STE N E I B E A L B ® - S vPU0R5T0B66VW& *6F&VFVƖw7WBf&FVƖrfbFrVVशFvW'W22Ɯ:FVFV2'sӃ#b7W7FW&6&R66F6Ф6FDT"V66VW&2vW&Vv7G&VW&FRFV6Rf6FFV6w26F7VBg&VF2'6'W2c32''7F##**