Senwes Scenario April / Mei 2018 - Page 58

GRAANMAKELAARS Die faktore wat verskansingsbesluite beïnvloed Die primêre funksies van enige landboukommoditeitsmark is om prysvorming te fasili- teer, asook om ʼn platform vir effektiewe prysrisikobestuur te bied. Hierdie funksie en die effektiwiteit daarvan word egter wel geredelik bevraagteken deur rolspelers in die bedryf. Deur Frans Dreyer H ierdie wantroue beïnvloed dien­ooreenkomstig produ­ sente se bereidwilligheid om gebruik te maak van die prysrisikobestuur-markmeganisme tot hul beskikking. Daar is egter oor tyd verskeie ander redes of faktore geïdentifiseer wat produsent HH\Z][\˜p۝Y [\\[ۘ[H[X\ZH]ܜ[[YH\[[ٜXZZ[YH]KBܚYp\Y[ܙ YHY\H]YܚYHH\[Y]YH\Z\ZH[YHB\[ \YHZYp[Y][˂\[HY\K\\[Z[ZY[[[pH\YK\™YHX\ܛH[Y[Y[2[[H\[[ؙ\Z] YHYYH]KBܚYHZ][\]Y]H\Zؙ\]\XX] B]H]\YZ\YK\Z\[[\K[ۙ\]p[[ܘ[[YH[[\]Y]H[\XۛH[YHZܙB[]Y\YH[\\YH[ܙY[ܙYHX[\Y[[HYZX\]\[p۝Y 2\[H\ZٚY[[X\[Z\p۝Yܙ]\B[[pH]X\YK\[Z[H][X\YH\[ZY BYZX[H[ۙ\[\H[Y\ZX[BMSTSTST N\[K][Y\[Z[\pKB[ۙ\][[\ܘ[[YH] \™Y[Y\[[\K[ۙ\\]pB[Y[YH2[YHZY PYZX[B۝ZYKXX\]]ZY[Z]ܙ]ZY PYZX[H\[H[ZYš\H2ܛ\\[\YH[\YBZYHH\[[\[Z[›Y][[Y\ZX[H]ZۚYpˈ2ZY BYZX[H\[H\[[H[ZYX\Z]H\[ZYHYY\[ XX[Z[Y[Hܙ \[[Y\ZX[H\[H[ZY\BY\H[[[H\Z]܈2\B\Zؙ\]\]YYH]YHZpB[۝Z[ YH]ܜ[]]]\Z\\YX[HH\X[X[]\\Z\\²[X\[[و\[[]pBYH[][H\[H܂YH[[YY[YY\[pHXXZBXZZHXXZ[YH\Zؘ\BX\YY[\Y\ˈY[[YH[[ܚZB\ZH]Z][Y\[YH]ܜ[B\[]K\]\[HH\\YB[\ܚ\Zؙ\]\[]\[\[Y\[[H\[H[\BH\H\[[H\[B[\]\X\YH܈YHZ[[X[\Y\YH\\YH[Y[ܙY[\Y\[\وX[\YZܙ[Y[2\[[]YYHZ[ܙX[YY]\HZY][][ZY YB\[]HHY[[X\HX\B]Y[XX\\[[ZBH[Z[[X[\Y\2]YYH[\[[ZY\[X[\ؘX\[]Y\[Z[H]\[H[۝ܜ[\B\[\[H[X\\[YYHBZ[[Y\YHX[]Z]HY\]X\YHY[\YYZH]YYH[Y\]X\BX\YH\H\\YH[]\YK[\X\Y[[]\ZY[[YH\[YܘX[[X\\\[\ܘX[XZ[X\[[Y\Y]\ZYHܜZ\[B[X\[Z۝ZH[\[[B[\]Yp]H][[\H[HB\[H[]YY[H\ZٚY[ X\\›[\YH[H[Z]Y\BXY[X[p\[Y[Y\[ܙ ]YH[1bH\[YܘX[KBX\\\ZZ[[\[\YYHZ]Y[][[YH]] B\[YHZ]\[HX\Y[Y]YH[Hp۝YY[H\]\[\YYZ\[[ؙ\Z]HH\[KBY\[[YH[HZ]]H\XKBY\ܙ \[YHX\[Y[[HYB\]\\[\ܘX[XZ[X\š۝ZH N  و]\2K\X[[ˑ^Y\[\˘˞K