Senwes Scenario April / Mei 2018 - Page 35

INNOVASIE FIGUUR 1 – SENWES GROEP – GEÏNTEGREERDE KLANTGEFOKUSDE OPLOSSING Grainlink: Bemarkingstrategieë en advies Landbouadvies: • Landboukunde • Grondanalise insl. chemies R GrainlinkSilobedryf: Graanmarkinligting en marktoegangs­ oplossings R LE Senwes Equipment: Meganisasie en presisie-oplossings UT CREDIT Landbou-ekonomiese advies ELR EKENIN G BES TU U Versekeringsoplossings Hinterland: Insetkoste­ beplanning, advies en produkte Die oplossings sluit die volgende in: Landbou-tegniese dienste, insluitend veran­ derlike toedieningskaarte, post-oesopbrengs­ kaarte en vergelyking. Pasgemaakte finansierings- en versekerings­ oplossings met gefokusde aandag deur sleu- telrekeningbestuurders. Uitgebreide meganisasie-/toerustingsvlootbe- planning Produksie-insetkoste en gelykbreekbereke­ ninge, gebaseer op klantspesifieke kontant- vloeiscenario's, sowel as die verskaffing van insette. Marktoegang (graanbemarking)-strategie, gebaseer op marktoestande en klantebe- hoeftes. BRONNE http://www3.weforum.org/docs/WEF_Innovation_ with_a_Purpose_VF-reduced.pdf, Advancement of farming by facilitating collabo- ration. Jan Willem Kruize. https://www.iof2020. eu/ SENWES SCENARIO | HERFS 2018 33