Senwes Scenario April / Mei 2018 - Page 31

PRODUSENTFOKUS Julias Ramohlabi, die Senwes Bestuurder, Ontwikkelende Produsente is ‘n man wat verskeie posisie beklee. In die komende uitgawes van Senwes Scenario gaan hy ons op reis neem deur die verskeie dienste wat Senwes aan Ontwikkelende Produsente bied. Sekere van die dienste sluit in toegnag tot finansies, mentorskap en boerdery- beplanning. Van polisieman tot mielieboer ’n Gelukkige Isaac Mokhatlha. Julias Ramohlabi, Senwes se Bestuurder, Ontwikkelende Produsente, stel ons in hierdie uitgawe bekend aan Isaac Kagiso Mokhatlha, ’n voormalige polisieman en gelukkige klant wat ’n verbetering in sy mielieproduksie gesien het sedert hy besigheid met Senwes doen. Deur Kefiloe Manthata I VROEË JARE saac Kagiso Mokhatlha is op ’n plaas in Lindley, Vrystaat, vV&&PcbWB7g&\:&RF 7FVW"V&W&FW'VW"VV( 76RF'f"GvVvBFBfЦFrFRrf'FGWW"WB'FR4Ɨ6VFV2vW6VBbv"FVvWwBf""FV2vVFVWBvFWB#R&W6VBRvW FRVW&r776RFRv&VW RVWBVBFRƗ6VFV2&VFЧfGG2FRv&W"v2( FVFBЦl*f6W"FR&VFWB4TtU0FƆWBFWW"6VvW2F&\*ЦFV7FV&W7GWW&FW"VƖ2&&f6VvW2vVVW"VVFVFVƖ( fW&\*ЦFrWB6VvW2GvV7FfW"Ц&2"FRfW&FW&rvBFBf"ЦVVvV'&rWB( 6VvW2BFPvVW2VvBFBf"7&W6vVBvVFVআWBvFBR6fVVVF&R6PvWBWB26VvW2R( ЦvVVV( WBRFƆW&FP6V6VsRVF"֖VƖW2BV<:FB6RRFƖvWvVW2WB6FW FRVVFW'7FWVrf6VvW0FWW"&&RFBFPG66f'Fv'FR7FWBf&FvVG6&W7GWW"fW&WB&WG&VrFBFR&W7GWW"f7&W6vVG<*f6W2DRdU$DU$r$U$DU%FƆWBvVVFVƖFR&W,*ЦFW'&VG'b&Vv&WvVVr#0FWW"&VW7FRFRVFRfW&FRƖFWvWvrWB( W&2ЧFvRFW'Vw6r&VVVb( 7FFVFP34TtU244T$U$e2##