Senwes Scenario April / Mei 2018 - Page 10

LANDBOUKUNDIG 07 | Kripbestuur van voerkrale Adviesdiens vir herkouervoeding Om die produktiwiteit van produksiestelsels vir beeste te verbeter. Voerprosessering, voedingsbestuur en formulering van voere vir volhoubare produksieprestasie Formuleer en verskaf konsentrate om formulasies te komplimenteer ONTWERP VAN VOER- EN WATERKRIPPE ᾿n Reg ontwerpte voerkrip is noodsaaklik vir goeie kripbe­ stuur. Die kripspasie in ᾿n kraal moet ±250mm per bees wees. Al die diere vreet nie gelyk nie en is daar ’n onder- linge rangorde, wat binne ’n paar dae bepaal word, wat die vreetgedrag en vreetroetine in ’n kraal bepaal. Die bakmaat van die krip moet ook ten minste 70% van die swaarste diere se daaglikse rantsoen (tweede voeding) maklik sonder vermorsing kan hou. Voer wat uit die krip mors, is onnodig. Oor naweke met beperkte mannekrag en werkstyd, kan hierdie maatreël ’n probleem veroorsaak. Die vloer by die krip moet vir ten minste 2.5 tot 3 meter met ’n sementvloer uitgelê wees wat maklik dreineer en afdroog. Vars water moet daagliks beskikbaar wees en weg van die voerkrip af. Waterkrippe lek dikwels wat ’n broeiplek vir parasiete is en vermy moet word. Groen alge vorm ook mak- lik in waterkrippe wat gereeld skoongemaak moet word. Kraaldigtheid is belangrik om onnodige sosiale spanning te bestuur. Voldoende oppervlakte per dier is nodig (10 – 15m 2 , gemiddeld 12.5 m 2 ). Met nat weer kan diep mis/ modder ontstaan. Diere hou nie daarvan om in modder te staan nie en moet mis wat opbou met tyd verwyder word. Modder in krale inhibeer voerinname betekenisvol. Die vloer in die kraal word fyngetrap en veroorsaak gedurig stof wat voldoen­de met byvoorbeeld waterspreiers beheer kan word. IDENTIFISERING VAN SIEK DIERE Deel van kripbestuur is om siek en onaangepaste diere daagliks te identifiseer. Die algemene siektes wat voorkom is rumenaanpassing (pap mis en opblaas), infeksieverwant (longe, pote) of fisiese besering. Hoe gouer ‘n dier geïd [BY\Y\و8&]Z&Hܙ[YHYHZ[[[ܞKBY\[YHY\\[ ؝\\  M 8(؝\Z^\K˞BSTSTST NRԑQS¸&[[[ܚZHY[[ܚ\\]\\YHZܙY[[XYZHX\[Z[[\[[YH[[[[Y\KY\YHY\YH[[ܚZH[[HY\]\]\[]ܙH܈YYHZ]]Z][[B][ZY[YH\ܘX[H\]\