Senwes Scenario April / Mei 2017 - Page 62

•••• RUBR I E K Om te blý hoop! MILANIE VOSLOO IN ‘N WÊRELD WAAR ONS NIE ALTYD BEHEER OOR ALLES HET NIE EN DINGE SKEEF LOOP, KAN ONS MET TYE BELEEF DAT ONS MOEDELOOS “GEHOOP” IS. V erál as ons bid en voel of ons nie antwoorde kry nie, vra maar nie ’n uitkoms sien nie, met God probeer praat, maar beleef dat Hy vêr is. In sulke tye struikel ons oor eie onge- loof, ons twyfel, ongeduld... ons menslike moedeloosheid. En dan – totaal onverwags en op ’n verrassende wyse – kom die antwoord. Wys God dat óns nie self kon nie, maar dat Hy kan. Dat ons menslike beperkinge ons verhoed het om kreatiewe antwoorde te kry, maar dat Hý alwetend is. Dat gebroke mense ontrou is, maar God... nóóit. Dan besef ons weer dat Hý toe wel in beheer is. Wéér beter geweet het. Die beste gedoen het. Op presies die regte tyd. Ons as gelowiges se grootste uitdagings is dikwels om onsself gedurig daaraan te herinner dat God Gód is. Dat Hy, wat die hemelruim geskep is, steeds die ganse skepping t [YH[B]Z[ۙ\K\YH۝H[\\HK]ۜX]\Y]HYH[pH\ˈ[\YH[H]H]Hܛ\\\[ۜZ]Y[]ۜ[HH0H YHX\ZY\ΈH[H\[]Y\[ۘX[ܙHYKXX\HY\Y][Y\KB]X\YKYHY[HHKYH]KYH0]YZY \YY\\YHYH[ܙKXYHX[H [[Y\HZ\X[YN[Y\H[ܙYHZ\[X\[Y\X\Y[]\B\YKXYHZ\0[H\HX[YH]H]YH\[B\HHYYZ[Y[H[H[YHYY]H8&[Y ۝H[YΈX\\YH8&[Z[HYK]ꋂ]\YHۚ\YK[YHYHYYX\YHKB\\YH[YKYH\[ۜ˂Y\8$[YH]ZY]\YH[Y]\Y[^BY[ Y]ZH[\ˈH^H\˂TS QRH M8(ST[\[•[8&[Z”TQHQHYHX[HY]Z[KBYH[YH[]YK[B]YHQH\[H][0H[\[]]\H[ZYB[\[HY[HY\˂YH ͍YZH\YZ\ZYB[X\ Y\ZZY ]]YB[۝[[Z[H[XX\]BY\ˈY\]\[\\YH\Z\[›۝[][Y\Y\[ؙY\Y]ۜۙ\H\Y\X[[YY]X\[Y\[]H[ۚ\XZH[]ۜY[HY]\YZY[Y\Y]ۜZKZ[[YHHXY\X\\\\]H]YBQH[H[ܝZY™][H]Z]H[[X][YH[][H]]]\œ[ܙ[HYYH[[YKX\HH[KYHZZ[ ͍YZH[8&[ZB\Y\ LXYYHZ]]HX\[YB\[[][H[]Y\\\ˈ][\NKMHYHZHY\ˈYHZZ[[YHHY[\YHH]0pYX]HYYHHZKZ\\[HYYK[Y\[HpK]H\™[Y[YY\˂[Y][\[[HZ]]\˂Y[[ZYH\\[8&[YH[B]YHQK ͍\\ܙ[B[HZ\X[HY]YH[]YK[T[\[KBX[K[Yۛ[Y\[K\Y\BL ܈ HYZH M˂[X\\]\Y]H[[Y[\ۙ[Y\[[\XYY[Y[HYK\YHYYH\pB\Y\p\ZYHXZ\H˜[\˘˞K