Senwes Scenario April / Mei 2017 - Page 50

•••• G RAA N M AR K VO O R U I T S I GT E April en Mei 2017 > VERVOLG VAN BLADSY 47 uiteenlopende terugvoering uit die veld oor die stand van sonneblom­ opbrengste wat realiseer. Daar is teleurstellende opbrengste wat vermeld word en aan die ander kant word uitstekende opbrengste ook gerealiseer. Teen die huidige sonneblomprys, wat aansienlik laer as die sojaboonprys is, word sonneblom baie fluks gepers en word goeie persmarges gerealiseer. Dit kan hopelik die sonneblom­ oordragvoorraad op ’n manier wegwerk en kan pryse hopelik later herstel. Die sonneblomprys wat tans op die JSE realiseer is laer as die berekende afgeleide uitvoerpariteit. Omdat sonneblom gewoonlik dadelik deur die pro- dusente verkoop word, is die soge- naamde stroopdrukte wat ervaar word ook hewiger as wat in die strooptyd aanleiding gee. Die pro- dusent moet met sy graanbemar­ kingsadviseur in gereelde kontak wees om geleenthede oor die kort termyn te benut en te beplan hoe hierdie lae prysvlaksituasie die \HZ]\]\[ܙۙ\YH\[YYH܈YH[\\^[X\\[[X\[[B[Y[H]ۙ\YHZYYB\[YYHXZZ[ܙHYHZYYHZ]\YH\ݛZBH8&[X]HZ]H\]\Y\YZ\Z”ӓPHSҐPӑB[YHY\H\][[YH[YH\Z[HܰKBYݛܜXY[ۛXH܂YH N ۈ\YH[X\B[ژX\Y\ˈX\\Y\X[ NYH\Z[HZ]\\]Z]H[ZY PYZX[H]ZY[Y\HZY B\p˂ZY[YK[ܜۙΈ[۝Z[YHܙY[]\[[ZY S\p\\ЕHЊ B][N XX\ M[]Z][ZYNTKI LB BHЕY[ZY[Y\\ ؝JB\[\”  L  L H MHH NH H LH ͌H MHHMH      L LH MH H MH HH MHML LH MBL H H MH HHMHM L ML MBL HH H HLHM HNMH NH  L LH HH HLHHN  M M ͌M HLMHHM H   LH  M M L H N LMH M̈ H  N M̂ܘYYZ KYH[\^[Z\[\ݙ\[YHۛXH \HY^ TS QRH M8(ST[\[™][[ZY[Y\\X\ܙ ܘYYZ HZHYHZ\[[B\[[[ۛXHX[YHۛX\\X[]ۛZšX\Z[YZY[[X\YH[\[[]ۛZ[YYB[H[YZKYH[[][BX\YYY\[HYH[H[ؙ\ MY[[]\YYܝ YH\Y[\]YB[[X[ܝ]\ZY[YZKY\[H\[[ܙ[YH][[ژXۙHX\KBY[KYHZH8&[\YB\[ K Z[[ۈX[[YHSPZH8&[\Z[H܋BYݛܜXY[ ۈX[YHXY[X[[ژXۙB\Y[Z[[[XX\Y]Y[BX[HY\[]YH\][YH][[ۛXK\YX[ YHژXۜ\[ B[]]\\ۛXHY[X[[Z[YZY[[X\YB MˈYH\Y[\]YH[ B[X[ܝ]\Z[H\[ M]X\[Y[Hܙ[YH][[YH[\^[Z\B[[H[[ˈ[YH][[YHY\YH[]YH\[[[[HY]HܘX[[X\[BY\]\SRSSURS‘YH\ݛZH[[YHY\KB\H\[ۙ\ܛZˈYB\ݛZH\[ZYH][Hۙ\YH\Z[HZYZK\[[YH][[ZY[Y\ˈZ]\B[Y\[]\YYܙ]YBZY[Y\\[YH\[X[ۋYH\[\]X]]۰]ܜ[X\\[[8&[\[B\[[YH\\ܜXZˈYBXY\H]\[O[][X\Y\YHY][BYHۙ\\H]\[Y[ܙY]]Z[[X\[›YK[]YH\[[[[˜HY]HܘX[[X\[YKB]\[H[\X[HܙBYHYH\YH\H\HZ]B\]\