Senwes Scenario April / Mei 2017 - Page 44

•••• RUBR I E K Safex Scenario’s met Susari SUSARI GELDENHUYS INLEIDING Suid-Afrikaanse graanpryse is bekend daarvoor dat dit besonders volatiel kan wees weens onseker­ heid oor wat die toekoms mag inhou vir die graanmark. Toekomstige voorraadvlakke, invoere, hektare aangeplant en opbrengste is slegs ’n paar van die faktore wat onsekerheid (en dus prysvolatiliteit) in die mark ver­ oorsaak het. Die onlangse oorgang van die ou seisoen met lae voor- raadvlakke na die nuwe seisoen met meer gunstige produksiever- wagtinge, is ’n klinkklare bewys. Hierdie volatiele omstandighede bemoeilik goeie verskansings- en beleggingsbesluite vir alle mark- deelnemers. Daar bestaan egter twee algemene hulpmiddels in die vorm van fundamentele analise en tegniese analise, wat sal bydra tot ’n hoër waarskynlikheid van sukses 1   42 wanneer so ’n besluit oorweeg word. Fundamentele analise en die basis van tegniese analise is reeds in vorige artikels bespreek. Die vorige artikel het op die basis van ontleding van verskeie prysfor- masies gefokus, meer spesifiek die bepaling van ondersteunings- en weerstandsvlakke. Die onderstaan­ de artikel brei verder hierop uit deur die ontleding van verskeie prysformasies. PRYSFORMASIES Prysformasies kan gedefinieer word as ’n grafiese patroon van prysbewegings wat bepaal word deur verskeie ondersteunings- en weerstandslyne. Daar bestaan ’n hoë waarskynlikheid van sukses indien die formasies reg herken en geïnterpreteer word. Die mees algemeen gebruikte formasies wat normaalweg op ’n tendens ommekeer 1 dui, sluit in: Tops and Bottoms, en Head and Shoulders. Tops and Bottoms As een van die bekendste en mees gebruikte formasies, kan Tops and Bottoms relatief maklik geïdenti­ fiseer en geïnterpreteer word. Die formasie dui normaalweg op ’n tendens ommekeer nadat ’n ondersteunings- of weerstandsvlak verskeie kere getoets is, maar nie suksesvol kon breek nie. Verskeie Tops and B ѽ́ٽɴ)Ё́ȁ)ٕɉeՉQ) ѽդeݕх̴)ѕ ٱ݅Ёݕ)ѽ̰́݅ȃeQɥQ) ѽդeٱ݅Ёɥ)ȁѽ̸́+eQ ѽɵͥݽɐ)ͅٽɴȁ)ɵͥ́݅Ёɵݕդaٽ͕ѥمٽɅѕ́́ɕ́ٽɥѥɕ)AI%05$܃M9]LMɥ