Senwes Scenario April / Mei 2017 - Page 4

•••• Dis Nampo-tyd! DIS WEER DAARDIE TYD VAN DIE JAAR, NAM- PO-TYD! DAAR SAL TALLE NUWIGHEDE BY HIERDIE LANDBOUSKOU WEES, WAT VANJAAR ‘N NUWE FASE BETREE TER AAN- VANG VAN DIE VOLGEN- DE 50 JAAR. DIT BETEKEN DAN OOK DAT DIT TYD IS VIR NASIE IN GESPREK, SENWES GRAINLINK EN ANDER AKTIWITEITE WAT BY HIERDIE JAAR- LIKSE INSTELLING OP DIE LANDBOUKALENDER AANGEBIED WORD. V ir baie produsente is Af- rikaans die taal van keuse en net om al die Senwes Scenario lesers te herinner dat, buiten hierdie gedrukte uitgawe, daar ook ’n volledige Afrikaanse sowel as ’n Engelse aanlynweergawe beskikbaar is. Dan het Senwes ook ’n nuwe webblad in Afri- kaans en Engels (lees op bl 24). Kom ons erken dit nou maar in swart op wit. Engels, die ou Britse taal, is nou nie juis een van die tradisionele Suid-Afrikaanse produsente se sterk punte nie. Ek dink hieraan na aanlei­ ding van ’n paar kongresgangers by die onlangse Graan SA kongres by Nampo Park, wat die oorfone geraadpleeg het as bron om die vertaalde weergawe 2 van sekere sprekers te hoor. Maar hoe sê die kenners daar buite, as jy dinge maklik wil leer, hou dit relevant en breek dit op in hanteerbare stukkies. Kom ons neem reën as voorbeeld, waarmee ons in Februarie ryklik geseën is. Dink maar net aan daar- die onweerstaanbare reuk van nat grond wat tydens ’n reënbui enige produsent lekker laat glimlag en net agter ’n trekker wil laat inklim. Die Engelse ekwivalent is Petrichor! Dit is die aardse reuk, veral as reëndruppels op kurkdroë grond te lande kom. Die woord is saamgestel uit twee basiswoorde. Eerstens Petra, wat steen beteken, en die tweede deel ichor, wat in die Griekse mitologie die vloeistof is wat in die are van gode vloei. In Afrikaans sou ons sommer sê dis die reuk van Godswater. Produsente is sekerlik die grootse liefhebbers van reën in die ganse heelal. Pluviophile beteken presies dit - om ’n liefhebber van reën te wees! Pluvio is ’n Latynse woord wat reën beteken en soos ons op skool geleer het, beteken phile na die woord dat dit ’n persoon is wat die aksie uitvoer. Daar- om is Pluviophile die persoon wat genot vind en sielevreugde ervaar gedurende reënerige dae. Ons hoop dat die reën rekordoeste teweeg sal bring. Maar hieroor vertel ons Senior Graananalis, Thys Grobbelaar ons meer in hierdie uitgawe. Aubrey Kruger REDAKTEUR APRIL/MEI 2017 • SENWES Scenar g&VFFWW &'&0FVâCcBs3C&'&46VvW26&VFFWW V'&W'VvW FVâCcBsCCV'&W'VvW$6VvW26GfW'FV6W0&:GFRVvFVâCcBsSP&WGFRVv6VvW26GvW'VVFVpW&6fVFW W&6fVFW$6VvW26VFWvW&W'0G26&V&FG2vƖR&FV626WG6VR6&fW&RPg&6F2w&&&V"V琤GFWw27W6&vVFVW2vW'&@7FVV6W&fFVV֖Rf67V'6&6P&RW&6W0FVâCcBsScf3CcBsss &RW&6W46VvW26VV 6VvW26'W23W&6F'#SsFVâCcBsG'VvW&GFVâC"3Cc( R&VwFRfFRVBf6VvW266V&v&Bf&&VRvWfvRFR&WƖw2f'FV"rfFRvWBWFWW'7&Vr( FRVV"VVFvWvW"f"R7&VVЦƖVBf"VvRVFFw2GfW'FV6W2&6R'FV2bFWW"VFWvW&W'2R