Senwes Scenario April / Mei 2017 - Page 38

•••• HA P ROMOSI N D E LSN E - U AR U S T I K EL Rentevrye lenings aan trusts DIÉ REDELIK DRAMATIESE VERANDERING HET ’N IMPAK OP RENTEVRYE LENINGS AAN TRUSTS, ASOOK DAARDIE LENINGS WAAROP RENTE GEHEF WORD, MAAR TEEN ’N KOERS LAER AS DIE AMPTELIKE RENTEKOERS. LUCAS COETSEE LIBERTY REGSPESIALIS D ie verskil tussen die amptelike koers en die werklike rentekoers gehef, word van 1 Maart 2017 beskou as ’n skenking in die hande van die persoon wat die lening gemaak het. Byvoorbeeld: Mnr X dra bates ter waarde van R20 000 000 oor aan sy dis­kre­sionêre trust, op leningsreke­ ning. Die huidige amptelike rentekoers is 8% per jaar. Mnr X hef geen rente op die lening aan die trust nie. R20 000 000 x 8% = R1 600 000 is die rente wat gehef moes word, maar nie gehef is nie. Daar word geag dat mnr X die R1 600 000 aan die trust geskenk het. Die huidige koers van skenkingsbelasting is 20%. Met die aanvaarding dat geen ander skenkings deur mnr X gemaak is nie: R1 600 000 - R100 000 (jaarlikse belastingvrye skenking) = R1 500 000 x 20% = R300 000 in skenkingsbelasting is betaalbaar deur mnr X aan die SAID. Solank as wat die leningsrekening op die boeke van die trust bly, gaan hierdie berekening elke jaar moet plaasvind met die toepassing van die relevante waardes op daardie tydstip. Dit maak nie saak wanneer die lening gemaak is nie, 36 APRIL/MEI 2017 • SENWES Scenario skenking­belasting sal van toepassing wees op alle uitstaande lenings soos op 1 Maart 2017. Hierdie wysiging het ’n impak op baie hoë netto waarde kliënte wat bates of kontant oorgedra het na ’n trust deur middel van ’n lenings­rekening. Hulle sal dalk hulle trust- strukture wil hersien om nou rente op die leningsreke­ning te hef, of om voorsiening te maak en te verseker dat hulle die geld het om die sken­kingsbelasting te betaal. Hulle kan selfs oorweeg om hul trust tot ’n einde te bring. Hier is dit baie belangrik om terug te gaan na die basiese beginsels van trusts. As die trust gestig is om rykdom vir toe- komstige geslagte te skep en te beskerm, gaan niemand bly wees om meer belasting te betaal nie, maar sal dit aanvaarbaar wees dat dit die prys is wat jy moet betaal om jou uiteindelike behoeftes aan te spreek. As die besparing van belasting die enigste beweegrede rede is vir die stigting van die trust, is die bitterheid van die belastinglas des te groter. Dit is belangrik om te onthou dat die nuwe bepalings nie van toepassing is op alle trusts en alle lenings nie. Spesifieke tipes trusts (bv trusts gest Y\[\H[[ܙ[\\Y\[\Y[\H[Z]\Z]ܙ[[[™[XXZY]]Z[[pꜙHۚ[\Y\[