Senwes Scenario April / Mei 2017 - Page 26

•••• NUUS Senwes webblad trek nuwe baadjie aan DIE NUWE SENWES WEBBLAD IS LEWENDIG. HIERDIE OPGRADERING BRING ‘N EENVOUDIGER STRUKTUUR EN GROTER GEBRUIKERS­ VRIENDELIKHEID TEWEEG. DIE DOELWIT Die doelwit van die inisiatief was om die webblad uit die gebruiker se oogpunt te ontwerp, wat die klem op die verskillende produk­te en dienste binne die groep van maatskappye plaas. Hierdie ver- nuwing was ook toegespits op die vermindering van die aantal bladsye per afdeling deur die inligting beter te verpak en meer doeltreffend te organiseer. OP DIE TUISBLAD Op die tuisblad kan gebruikers 24 steeds die nuutste markinligting kry en is die ses hooffokusareas van die webblad uiteengesit. Daar is ook direkte skakels wat die ge­bruiker met een kliek na die inligting wat verlang word, neem. DIE NAVIGASIE Verbeterde navigasie is geïmple­ m []Y\[YH\[[BYYHۙ\[HY[[\YY\YؘX\[\X[X\\\[BY\YHY\\HYBYYH]YHYY\H\Zܙ Y\HH[[YHYY\\™YHXY[[H0YKY]Z[Y\XY[[\YH[™][Y[Y\YZ[pBZZXX\\ݙY[Z[\QHRѕSQBXZZ\[ܝX[YBZٝ[YHYY\\Y[XY BYYˈY\YH[YH\Y\ق[܈[][H[Y[YYH[۝Zۛ[Y\[B[[HZۙ\ TS QRH M8(ST[\[‘QHӕRГR“8&[]H[[ۘ[]Z]YHXY\YH۝Z؛Z]YH\[[HYY[BY][۝Zؙ\ۙ\YH\™[XZZ\[X][HYBYY[H[8&[ZHY]\›HKX\\XHHY[QHPPTY]Y\YH\[p\[H[\BZ][\YHXX\ZYB[Yˈ8&[ZY[ZBܜY[X\YB\[[HYYBܰ]Y\XXZ]XZBZH[8&[[•XX\HYHYHZHY\˂TRQHPQ˜[\˘˞B[YH]YHZ[HYHXBY[\YܙX[[Bܘ[H HH N  LHق]Z[[XY[[H N K