Senwes Scenario April / Mei 2017 - Page 23

••• • • K O L L IG • • Erik Maré, sekretaresse Corinda Marais en Paul Maré. Paul Maré tussen twee van sy plaasbestuurders. Sybrand van Niekerk (links) en André Steenkamp. eindes gebruik word. Paul produseer tans hoofsaaklik witmielies. In die verlede het hy grondboontjies en sojabone ook geplant en in 2012 het hy met presisieboerdery begin en spesia­ liseer nou net op mielies – “Dit maak net jou arbeidsbestuur soveel makliker,” sê Paul. DERDE-GENERASIE BOER Hy noem trots dat sy oupa en naamgenoot, Paul Jakokus, ook geboer het. Hy het somergewasse geplant en met melkbeeste geboer. Daar is nog van die ou melkery­ geboue en hy kan dit net nie sloop nie, “Daar is tog ’n tikkie sentiment aan die goed verbonde,” noem hy. Sy pa, Frikkie, het ook ’n melke­ry gehad en met Simmen­ talers geboer, maar pa Frikkie het nooit regtig saam met hom geboer nie. Sy pa se eintlike passie v07&W&WW'7&GfVFW"fV,:fƦV6&W'06FR2'W&vVVW7FW fFRF'WBfW'6VRW&PF:&fW'gVfbFR6W7FvW"ЧFBFRFwFvW&&R2VwFW"#"&VFR$U44T$U$DU%&WFW"'&Vw7FRv2FRvWfpf&W66V&W&FW'VFP'&Vw22fW&&WFW"fb( v\*֖FFVBfBFW"V FBRW"VF"F"2'&G7FbVV6֗6&W7&w2u2FVvvRV&W66RЦ&VƶrV&VW7FrvBpvVVVWBv&B( 2WBGBVƶR 2'&wFw2fW&FW"VFPw&B6vVVF&vVW vVFVW"6VFW'FFVWB07'fW&VW"&VvFVV6V`RVW"FR6w&F&V2R( Х5DUDU%FR7FWFW'vBr&Vvগ2WBFWW"FR&RFB6vBC&6&7FWFVRvVw&VVFBFR&VW6&W&FW'6W&vRWBFR6&W&FW'&\*G'bv&BFRVGf7GVPVfVRv&B&VWBFR6W FWW"FR&VW7FRVFR7FV0FRFW'RFRvFW"&Ɩ2SFVЧfW"vBFR&G6VRfFPf6RB'VR&VWBv&BdTĔu0VR7VRfVƖw2VআW"fW&V&V֖&666vBC7FWF'VR#g&VƖR7FWFFW&R6#W'6:Rg&VƖRFW&RFVW6FRWB62vBFVW6FPFR&2GvVRfVƖw2vBFPvFW"V6W&FV6V6V6P&VVgFW27&VV$U$DU%dĤT4$आW"FR&Bg'7FB0&W&FW'FW'22FR2Хg'7FBv"VRVW"&\:Gfrg&\:"&\:GfrVB7WW&FW"fVBWBV7G&|*ЧvW"vFW'2&VVVbvBvV<:2FB( ƖFV( &W"vBW &W"V7v'FV2W"vWfW7Fp26RG&V6vVW"6vV@WB&WF( FB6VBGW2'7GF( Ė&W&FW'WBRFRfVV&G7&rRFVFBvBFVWB&WFW"( 7FVЧvB27w&BFBFVЧFV6FRGvVFP&W7FR&GV6RWB&WG&VrF@vWv76RVfV2FRfW'6VW"U%4TTVWB6vB3fGG6RW"Ч6VVFV2VFVW VBFR&BfFR6( F6V6VRvW&W'2FW"F:FVfW"6&W7GWW,*ЦFW'27'&BfVW&6&7F6G,:7FVVVWFW"GFvVVF@FR&W7GWW&FW'2FRF&\*ЦW'f&rWBVFW&W76Bv\*ЦVrWBRVV6VbvWvW&`R( ćVRWBגvWvW&b( 7@VFBvB'ЧvW&vVVWB2FV֖7FR6WvP"'גvW&6WBFPdU%dr$E5# 4TtU266V&( "$T#p#