Senwes Scenario April / Mei 2016 - Page 15

JUANITA GREYLING HA N D E L SN UUS ••• Weet wat behels jou 2016 Vuurwapenwet DIE LAND SE VUUR­ WAPEN­EIENAARS IS WEER IN REP-EN-ROER OOR VERANDERINGS WAT OP 3 FEBRUARIE 2016 AAN DIE VUURWAPENWET (WET 60 VAN 2000)(FCA) DEUR DIE SAPD (SUID-AFRIKAANSE POLISIEDIENS) GEMAAK IS. D ie implementeringsproses vir die hernuwing van vuurwapenlisensies is deur die waarnemende nasionale kom­ missaris, Lt. Genl. JK Phahlane, goedgekeur en afgeteken. Volgens James Cameron, ’n kenner van die Vuurwapenwet, is daar niks om oor bekommerd te wees nie. “Daar is nie veel nuut rakende die eindgebruiker aan die 2016 Vuurwapenwet nie en veran­ deringe is geïmplementeer met die doel om administratiewe probleme uit te stryk.” Hy verduidelik verder dat die SAPD aanvoer dat hulle op dié wyse korrupsie hokslaan. Die 2016 Vuurwapenmandaat stel dit duidelik dat daar in die toekoms streng volgens die stipu­ lasies van afdeling 24 van die FCA gewerk sal word. Dit behels die volgende: • Die hernuwingsaansoek vir ’n vuurwapenlisensie moet 90 dae voor die vervaldatum ingedien word. • Indien dit minder as 90 dae voor die tydperk ingedien word, moet daar ’n motivering saam ingedien word oor hoe­ kom die aansoek laat is. Neem ook kennis dat indien daar nie ’n motivering saam met die hernuwingsaansoek ingedien word nie, kan die DFO (District Firearm Officer) dit oorweeg om ’n kennisgewing uit te reik dat die SAPD beplan om jou lisensie te termineer. • Wanneer daar aansoek gedoen word vir die hernuwing van ’n vuurwapenlisensie wat reeds verval het, sal die DFO ’n kennisgewing uitreik dat die vuurwapen ingehandig moet word of dat dit gekonfiskeer sal word. Die doel daarvan is om die vuurwapen te vernietig weens die feit dat dit as die ‘be­ sit van ’n onwettige vuurwapen’ beskou sal word en kan daar ’n vonnis van 15-jaar tronkstraf opgelê word. • Wanneer ’n persoon vrywil