Senwes Scenario April / Mei 2015 - Page 41

5 makelaarswenke NORMAN BOTMA (SAFEX-MAKELAAR, SENWES GRAANMAKELARY) • • • • • Moenie die mark probeer voorspel nie, graanpryse styg, maar hulle daal ook. Bly op hoogte van markinligting en marktendense, plaaslik sowel as internasionaal en neem ingeligte besluite voor ‘n posisie ingeneem word. Maak seker dat wanneer ‘n posisie op Safex ingeneem word alle kostes in ag geneem word sodat kontantvloei implikasies in bereken kan word. Safex is nie net vir spekulatiewe doeleindes nie, maar ook vir verskansingsdoeleindes en kan verskillende produkte op die mark tot voordeel van prysbestuur ingeneem word, daar moet egter tussen die twee aspekte onderskei word. Mark-inligting verander op ‘n daaglikse basis en is kommunikasie tussen die makelaar en kliënt van kardinale belang en moet dit vanaf albei partye se kant plaasvind. Wees versigtig vir emosionele en impulsiewe besluite. FRANS DU PLESSIS, (BESTURENDE DIREKTEUR: HINTERLAND) OORHANDIG ‘N TOEKENNING AAN EMILIUS TOMLINSON (HANDELAARSHOOF: JDI IMPLEMENTE). DIE TOEKENNNING IS GEMAAK IN DIE GROEPTOEKENNINGS-AFDELING AAN JOHN DEERE TYDENS SENWES SE PRESTASIEFUNKSIE IN DIE KATEGORIE FINANSIËLE UITNEMENDHEID.