seatec 2019 - Page 43

telmissä käytetään paljon radio-ohjausta. Hyttinen uskoo, että ra- dio-ohjaus lisääntyy tulevaisuudessa ja yrityksellä on jo olemas- sa tähän valmiudet. ”Modifioimme ja rakensimme jo pari purkurobottia sellai- AVERFIN OY Perustettu: 1998 sille työmaille, johon ei ihmistä voida lähettää. Näitä Bobcateja Toimipaikka: Pori voidaan ohjata kameran välityksellä, jolloin näköyhteyttä ei edes Toimiala: Hydrauliikan, konesähkön ja ohjausjärjestelmien välttämättä tarvita. Kantama on kuitenkin lyhyt, eli kovin kauka- suunnittelu ja rakentaminen na ohjaaja ei voi koneesta olla. Täysin miehittämättömiin laivoi- hin ei vielä olla päästy, mutta periaatteessa tekniikka on tähän- kin olemassa ja tämä on tulevaisuutta.” Työllistää: 4 vakituista työntekijää ja asentajia tarvittaessa Liikevaihto vuonna 2017: 1,1 milj. € 20-VUOTIAS YRITYS KESKITTYY KEHITTYMÄÄN Vuonna 1998 perustettu Averfin Oy juhlii tänä vuonna 20-vuotis- juhlaa. Toimitusjohtaja Jaana Hyttinen on mielissään siitä innos- tuksesta, jolla yritystä tällä hetkellä kehitetään. ”Laivateollisuuteen lähteminen on ollut meille ihan uutta, ”Voimme tarkastaa asiakkaan harkitseman koneen jo osto- mutta uusi aluevaltaus on myös tuonut itselle lisää motivaatiota vaiheessa. Kokeneiden tarkastajiemme erityisalaa ovat hydrau- kehittää yrityksen toimintoja. Meriteollisuuden näkymät ovat va- liikkakomponenttien sekä kulutusosien kunnon tarkastus. Meillä loisat, joten tulevaisuudessa työskentelemme siellä vieläkin enem- on käytössämme liikuteltava ja taltiointia tekevä paine-, v ­ irtaus- män. Tämä on vienyt meidät mukanaan ja kaikilla on kova palo ja lämpötilamittauslaitteisto. Koneiden ja laitteiden tarkastami- tehdä ja kehittää koko ajan”, hän kertoo innostuneena. nen säästää asiakkaan virheostoilta”, toimitusjohtaja Jaana Hyt- Laivateollisuuden lisäksi Averfin on kehittänyt konsultointi- tinen selittää. n palveluita ja kuntotarkastuksia. Yritys tarkistaa työkoneita niin ko- timaassa kuin ulkomailla. Lisätietoja: www.averfin.com Asennusvastaava Teemu Jauhiainen (vas.), tekninen päällikkö Rami Mäkipää ja toimitusjohtaja Jaana Hyttinen työmaapalaverissa. seatec 2019 43