seatec 2019 - Page 35

Aker Arctic:n myynti- ja markkinointijohtaja Petri Tolonen kertoo, että laivan rungossa sovelletaan niin sanottua Aker Arctic DASTM-konseptia (Double Acting Ship), joten laiva kulkee vahvassa jäässä perä edellä. Normaali jää- ja avovesioperointi hoidetaan keula edellä. muun muassa Pohjoisnavalle sekä Rossin merelle ja Pietari I:n saarelle Etelämante- reen suunnalla. Tästä syystä laiva rakenne- taan PC 2-jääluokan risteilijäksi, maailman ensimmäisenä lajissaan”, Tolonen selittää. Ponant-yhtiön risteilypäällikkö Nico- las Dubreuil on arvioinut, että laivaa voi- taisiin käyttää myös Grönlantiin suuntau- tuvassa risteilyliikenteessä. Alukseen asennetaan kaksi 17 MW:n (megawatin) tehoista ABB:n Azipod-pot- ” Laivalla tehdään aikanaan risteilyjä muun muassa Pohjoisnavalle sekä Rossin merelle. kuria, joiden avulla se pystyy murtamaan peräti 2,5 metrin vahvuista jäätä. Potku­ rien suuresta koosta huolimatta niiden seatec 2019 35