seatec 2019 - Page 34

Suomalaisyhtiö Aker Arctic Technology Inc. on ollut mukana suunnittelemassa maailman ensimmäinen risteilyalusta, joka pystyy murtamaan peräti 2,5 metrin paksuista jäätä. Ranskalaisen Ponant- varustamon tilaama alus liikennöi aikanaan sekä Pohjois- että Etelänavan vesille. Kun LNG- ja öljykäyttöinen hybridialus valmistuu käyttöön Vard Søviknesin telakalta Norjassa keväällä 2021, se pystyy kuljettamaan 270 matkustajaa sekä 187 miehistön jäsentä. P onant-varustamon uudenlaisen arktis- moin kuin jään murtamiseen liittyvän tek- työkumppani laivojen suunnittelussa. Lai- ten alueiden risteilyaluksen pituudeksi niikan suunnittelusta”, kertoo Aker Arctic vatelakka Vard vastaa laivan perussuun- tulee 150 metriä ja suurimmaksi leveydek- Technology Inc.:n myynti- ja markkinointi- nittelusta, joka jatkuu yhteistyössä Aker si 28 metriä. Matkanopeudeksi avovedes- johtaja Petri Tolonen. Arctic Technology Inc.:n kanssa. sä tulee noin 15 solmua. ”Sterling Desing suunnitteli risteilijän HUOLELLISTA ESISUUNNITTELUA yläkannen, Aker Arctic puolestaan laivan varustamon pääkonttori sijaitsee Ranskan Ennen varsinaisen suunnittelutyön alka- rungon pääkannesta alaspäin. Pääsimme Marseillessa. Varustamo on erikoistunut mista tehtiin olosuhdekartoitus laivan tu- mukaan projektiin jo alkuvaiheessa, koska pienikokoisiin loistoristeilijöihin, jotka lii- levilta risteilyreiteiltä. Aker Arcticilla on paljon kokemusta jäätä Vuonna 1988 perustetun Ponant- kennöivät tavallisesta poikkeavilla reiteil- lä, muun muassa napa-alueilla. ”Keräsimme muun muassa jääda- taa kyseisiltä alueilta kymmenen vuoden murtavien alusten suunnittelusta”, Tolo- nen mainitsee. Uuden laivan varusteluun tulee kuu- ajanjaksolta. Näin laivalle voitiin määrittää lumaan myös kaksi helikopteria hallei- perusvaatimukset, minkä jälkeen päästiin HYVÄT AVOVESIOMINAISUUDET neen. Jo rakenteilla olevan 30  000 GT:n suunnittelemaan rungon muotoa ja tarvit- Ponant-varustamon uuden risteilijän run- risteilijän rakennusprojektin hinnaksi arvi- tavaa propulsiotekniikkaa sekä malliteste- koa aletaan koota syksyn 2018 aikana oidaan noin 323 miljoonaa dollaria. jä”, Tolonen sanoo. Vard Tulcean telakalla Romaniassa. Laivan ”Aker Arctic on vastannut uuden jää- Aker varsinainen viimeistely ja luovutus tapah- tä murtavan risteilijän kehittämisestä, tek- Arctic teki Sterling Design Internationalin tuvat Norjan Søviknesissä, mistä alus on nisestä suunnittelusta konseptivaiheessa kanssa, joka on laivan tilanneen ranskalais- määrä luovuttaa tilaajalle keväällä 2021. sekä lopullisesta runkosuunnittelusta, sa- varustamo Ponantin pitkäaikainen yhteis- 34 seatec 2019 Yhteistyötä suunnittelussa ”Laivalla tehdään aikanaan risteilyjä