seatec 2019 - Page 27

Synergioita voidaan saavuttaa eri ta- solla jo pari vuotta, joskin toki vaihtuvuut- vanut; kun liikevaihto vielä vuonna 2015 voin – esimerkiksi yhteinen ympäristölupa, ta on vuosittain muutaman toimijan ver- oli 3,1 miljoonaa euroa, vuonna 2017 kel- yhteiset sähkö-, lämpö- ja kaasuhankinnat ran”, Luukkonen kertoo. lotettiin tuplalukemat (6,2M€). Tavoitteet 2020-luvulle mentäessä ovatkin korkealla: sekä yhteiset palvelut (kuten vartiointi ja jätehuolto) tuovat kustannustehokkuutta. VAHVASSA VEDOSSA ”Ensi vuosikymmenellä Seaside ”Yhteistyö alueen yritysten kanssa Tuorein vuokrasopimus on syyskuulta: Industry Park on kansallisesti ja kansain- vähentää siirtokustannuksia, kun toimin- meriteollisuuden kokonaistoimittaja R&M välisesti vetovoimainen, logistisesti yliver- not tapahtuvat samalla alueella, esimer- Ship Technologies vuokrasi puistosta toi- tainen, resurssitehokkaasti ja kilpailukykyi- kiksi pintakäsittelyn ollessa kyseessä. Lisäk- mistotilat. sesti toimiva raskaan teollisuuden teolli- si olemassa olevat nosturit ja siirtovaunut ”Vastaavasti samoihin aikoihin me- suuspuisto”, Luukkonen linjaa. Sen lisäksi, vähentävät ulkopuolisen kaluston tarpeen riteollisuuden suunnittelutoimisto Allstars että puisto tuottaa siellä toimiville yrityksille minimiin”, Luukkonen lisää. Engineering laajensi omaa vuokrasopi- synergiaetuja ja lisäarvoa, puisto tulee myös Teollisuuspuistossa on nyt 31 vuok- mustaan”, kertoo Luukkonen. Vuokrat- kasvattamaan Rauman alueen elinvoimaa. ralaista. Väkeä puistossa on arviolta 400 tavia neliöitä alueella on 55  000 m 2 , jois- ”Konkreettisena tavoitteena tänä marine-ammattilaista. ta 87 % on nyt vuokrattu. ”Määrä on pysynyt aika samalla ta- Samalla RMTK:n liikevaihto on kas- syksynä varmistaa Laivue 2020 tilaus Rau- malle”, hän lisää. n seatec 2019 27