seatec 2019 - Page 26

10–12 vuoden sopimuksella. ”RMC:n ensimmäinen laiva on jo ylittänyt tilaajan toiveet esimerkiksi kan- tavuuden ja ajonopeuden suhteen”, Hei- nimaa tietää. ”Saamiemme kommenttien perus- teella asiakas on äärimmäisen onnelli- nen laivasta. Esimerkiksi nopeus, keveys ja ohjat­tavuus ovat erinomaisia”, toimitus- lutuksessa Bornholmin-liikenteen pitkällä johtaja myhäilee. RMC:llä oli projektissa selkeä näytön paikka: Rauman piti osoittaa, että sen toi- mitusvarmuus ja osaaminen on edelleen huippuluokkaa. Joulukuussa 2017 toimi- tusjohtajaksi hypännyt Heinimaa tunnus- taa, että paineet olivat kovat: ”Ensimmäisen laivan tekeminen ei ole koskaan helppoa.” LAIVUE 2020 ODOTTAA LÄHTÖLUPAA Lisää nostetta odotetaan military-puolel- ta. Suomen valtio on hankkimassa histo- riansa suurimmat sotalaivat, jotka valmis- tetaan Raumalla. Merivoimien tulevat Poh- janmaa-luokan monitoimikorvetit ovat yli satametrisiä – ja korvetteja on kaavailuissa neljä. Takana on merivoimien hanke ’Lai- vue 2020’, jonka tehtävä on korvata seit- semän rivistä poistuvaa alusta. Valtio teki keväällä 2017 Rauman telakan kanssa suunnittelusopimuksen, ­ jonka puitteissa on tavoiteltu sitä, että alusten rakentaminen alkaisi 2019. Hei- nimaa odottaa lopullisen aikataulun luk- koon lyömistä levollisin mielin: nostetaan jatkossa yhä enemmän – ja Hei- nostureita ja muita teollisuuden tarvitse- ”Ensin täytyy saada sopimukset nimaa tietää, että telakkaan myös luote- mia laitteita. kuntoon, sitten päästään rakentamaan. taan toimialalla. ”Kaikki haluavat olla mu- Tavoitteena on, että vuodenvaihteeseen kana hyvin johdetussa tiimissä – ja sen ALUSTATALOUTTA mennessä kaikki on sovittu”, hän toteaa voimme tarjota täällä.” RAUMAN MALLIIN ja lisää, että neljän korvetin valmistaminen Rauman telakka saa myös kosolti Toimitusjohtaja Timo Luukkonen teolli- tulitukea Seaside Industry Park Raumalta, suuspuistoa pyörittävästä Rauman Meri­ joka tarjoaa teollisuuspuistoon sijoittuvil- teollisuuskiinteistöt Oy:stä (RMTK) kat- VERKOSTOVETURI EI LEPÄÄ le yrityksille tehokkaan toimintaympäris- soo puiston vahvuudeksi myös sen, että Kun sekä julkisen että yksityisen projek- tön ja poikkeuksellisia kilpailuetuja. RMTK:n tuottama liiketoiminta-alusta si- on iso ja haastava hanke telakalle. tia pukkaa, Heinimaa katsoo horisonttiin Näihin kuuluu logistisesti erinomai- sältää kaikki tarvittavat palvelut siten, että luottavaisin mielin. ”Markkinat ovat nyt nen sijainti meren rannalla, sataman vie- vuokralainen voi keskittyä omaan ydinbis- hyvin mielenkiintoiset ja RMC aikoo jat- ressä sekä runsaasti valmista infraa. Erityi- nekseen. kaa omassa roolissaan verkostoveturina”, sesti raskaalle, tilaa vaativalle teollisuudel- ”Meillä on täällä vahva yritysverkos- hän toteaa. le löytyy sopivaa rakennuskantaa. ­Seaside to, joka tekee keskenään yhteistyötä ja pa- Industry Parkissa on myös telakka-allas, rantaa sitä kautta kilpailukykyään.” Telakan kykyyn ”vetää laumaa” pa- 26 seatec 2019