seatec 2019 - Page 25

RMC:n toimitusjohtaja Jyrki Heinimaan mukaan Turun ja Rauman telakoiden yhteistyössä ei sinänsä ole mitään ihmeellistä, sillä koko toimiala on verkostopohjainen ja telakat kommunikoivat keskenään tiiviisti. S yyskuun lopussa haastateltu RMC:n keskenään tiiviisti. ”Kun Turusta tuli kyse- toimitusjohtaja Jyrki Heinimaa t ­ oteaa, lyä, että kiinnostaisiko raumalaisia Costa että ensin sovittiin toimitus kahdesta loh- Smeralda, tilaisuuteen tartuttiin heti”, Hei- kosta sillä odotuksella, että lisää piisaa, nimaa kertoo. mikäli homma toimii. Nyt valmiit ”pilot- tilohkot” odottavat Meyerin kuljetusta ENSIMMÄINEN LAIVA MERELLE Raumalla ja Turun telakalta laitettiin sa- Telakalla on nyt tavallaan suvantovaihe, sil- man tien tilaukseen kaksi uutta lohkoa. lä Rauma Marine Constructionsin ensim- Costa Smeraldan kokoinen jättialus kasa- mäinen laiva luovutettiin kesällä ja telak- taan noin sadasta lohkosta, joten työtä voi ka-allas on tällä hetkellä tyhjä. Kun mat- hyvin ripotella Turun ulkopuolellekin. kustaja-autolautta Hammershus luovutet- ”Tässä työssä olemme saaneet tun- tiin tanskalaiselle tilaajalleen, Molslinjenil- tumaa ohuitten, 5 millimetristen levyjen le, ja laiva purjehti horisonttiin, Heinimaa käsittelyyn – ja kaikki on mennyt erittäin kuvailee hetkeä yhtä aikaa ”haikeaksi ja hyvin”, kertoo Heinimaa ja lisää, että seu- riemuisaksi”. raavia kahta lohkoa tehdään jo kuumei- sesti. Hammershus aloitti liikennöinnin Tanskan Køgen ja Bornholmin Rønnen vä- Heinimaan mukaan Turun ja Rauman lillä syyskuun 1. päivänä. Alus ajaa Born- telakoiden yhteistyössä ei sinänsä ole mi- holmista myös Saksan Sassnitziin. Lautal- tään ihmeellistä, sillä koko toimiala on ver- la riittää työsarkaa pitkälle tulevaisuuteen, kostopohjainen ja telakat kommunikoivat sillä Molslinjen voitti Tanskan valtion kilpai- seatec 2019 25