seatec 2019 - Page 19

Tuotteet laivasovelluksiin – myös räjähdysvaarallisiin tiloihin PERFECTION ƒ Aseman ja liikkeenmittaus FROM THE BIGGEST PROJECT ƒ Happimittaukset TO THE SMALLEST ƒ Hengitysilmakompressorit DETAIL ƒ Kaasuhälyttimet ja -analysaattorit ƒ Kallistuskulmamittaus ƒ Lämpötila ƒ Pintamittaukset ƒ Polttoaineen ja polton optimointi ƒ Räjähdysvaarallisten tilojen tiedonsiirto • IEC MARINE AND OFFSHORE CABLES • NEK 606 OFFSHORE CABLES • FLEXIBLE CABLES • INDUSTRIAL CABLES • OPTICAL FIBRE CABLES ƒ Rasitusmittaukset ƒ Vesien suodatus ja desinfiointi ƒ Virtausmittaukset poltto- ja voiteluaineille We provide the perfect connection for your business. Connect with us at helkamabica.com Helkama Bica Oy, Lakimiehenkatu 4, 20780 Kaarina tel. +358 2 410 8700, sales@helkamabica.fi Automaatio Kaasu & Energia Paineilma www.sarlin.com Safety Systems Fire Detection ÇConsilium Gas Detection Cable Penetration System Emission Monitoring Leakage Alarm System When Safety Matters Consilium Marine Oy Tel. +358 10 281 9100 info@consiliummarine.fi www.consiliummarine.fi Oy Nauti Electronics Ab Tel: +35863172911 sales@nautiele.fi www.nautiele.fi seatec 2019 19