seatec 2019 - Page 18

Costa Cruisesin Smeralda-aluksen rungon koonnin aloitus oli 4.7.2018. ” Yleisesti odotamme markkinatilanteen jatkuvan myös 2020-luvun alkuvuosina hyvänä. Telakkayhteistyötä on myös ko- timaassa. Rauman telakka teki Costa Smeraldaan ensin kaksi lohkoa ja sai sit- ten tilauksen kahdesta uudesta lohkosta. Pullin mukaan lohkojen tilaaminen ulko- puolelta on Turun telakalle varsin tyypil- listä toimintaa: ”Esimerkiksi Puolasta ja Liettuasta on tullut lohkoja Turkuun jo pitkään. Loh- kojen tilaaminen ulkopuolelta helpottaa myös oman tuotantomme kuormaa nyt tuotannon ylösajovaiheessa. Meidän kan- naltamme on käytännöllistä, että saim- me nyt uuden toimittajan näinkin lähel- täytyy rekrytoida uusia laivanrakentajia. Costa Smeraldan 140 metriä pitkä Rekrytoimme viime vuonna noin 250 uut- FERU-yksikkö (floating engine room unit ta työntekijää ja tahti jatkuu lähes samana eli kelluva konehuoneyksikkö) tuotiin Tu- myös lähivuosina.” run telakalle Meyerin omistamalta Neptun VERKOSTO UUDEN Werftiltä Saksasta kesällä. HAASTEEN EDESSÄ VUOSIKYMMENEN ISOIN TOIMITUS tä”, hän toteaa. ”FERUn tuominen Neptun Werftiltä Vahva alihankintaverkosto on Turun tela- Tällä hetkellä työn alla on bruttovetoisuu- on osa Meyerin telakkaryhmän strategiaa, kan perinteinen valtti. Pullin mukaan vaa- deltaan 182  700 tonnin Costa Smeralda, jossa synergiaa telakoiden välillä halutaan timukset verkoston kasvulle ovat lähivuo- joka on telakan suurin laiva kymmeneen lisätä entisestään. Samalla tämä mahdol- sina isoja. vuoteen. Telakalla työskentelee päivittäin listaa resurssien tehokkaan käytön ja aut- ”Telakan suora työllistämisvaikutus noin 4  000 ihmistä, mikä on kaksi kertaa taa läpimenoaikojen lyhentämisessä”, ku- on tällä hetkellä noin 8  000 ihmistä, ja enemmän kuin vielä 2014. vailee Pulli. tämä luku kasvaa 2020-luvun alkuvuosi- 18 seatec 2019